Studia I stopnia inżynierskie | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia I stopnia inżynierskie

PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Jeśli nie możesz wgrać pracy do systemu antyplagiatowego skontaktuj się z opiekunem projektu dyplomowego (promotor musi przypisać recenzenta i udostępnić możliwość wgrania pliku)!

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Dziekanatu do końca zajęć na 7 semestrze.

W roku akademickim 2021/22 zajęcia kończą się 15.12.2021 r.

Wymagane dokumenty:

  1. oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej z MojaPG
  2. jeden egzemplarz projektu dyplomowego inżynierskiego - drukowany dwustronnie, może być czarno-biały, zbindowany i zawierający wydrukowaną z mojapg: stronę tytułową w nagłówku PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
      PROSIMY NIE ZMIENIAĆ TREŚCI DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH Z MOJAPG !!!
 
Po złożeniu ww. dokumentów zostanie wystawiona faktura za druki dyplomu (60,00 zł).
 

Dokumenty otrzymywane przez absolwenta na zakończenie studiów opisano w tabeli lub poniżej:

  •  Jeśli do dnia egzaminu złożysz wniosek o odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim (60,00 zł) (MojaPg--dokumenty--edokumenty--Złóż wniosek) otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 1 odpis dyplomu (suplementu) w języku polskim, odpis dyplomu (suplementu) w języku angielskim.
  • Jeśli do dnia egzaminu nie złożysz wniosku o odpis dyplomu/ suplementu w języku angielskim to za kwotę 60,00 zł otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 2 odpisy dyplomu (suplementu) w języku polskim.
  • Po terminie egzaminu (w ciągu 2 lat) możesz złożyć wniosek o dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim (MojaPg--dokumenty--edokumenty--Złóż wniosek) dodatkowo płatny 40,00 zł.

Po egzaminie na MojaPG można złożyć wniosek o zaświadczenie o ukończeniu studiów ze średnią.

O odbiorze dyplomu możemy mówić, gdy:
  • otrzymasz powiadomienie z MojaPG o statusie dyplomu "do odbioru w dziekanacie",
  •  eKarta obiegowa będzie zaakceptowana przez wszystkie wymagane jednostki w MojaPG.