Studia I stopnia inżynierskie | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia I stopnia inżynierskie

PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Od 03.10.2022 r. Student nie dostarcza do Dziekanatu wydrukowanego projektu. Projekt wraz z załącznikami jest udostępniany Opiekunowi i Recenzentowi w portalu Moja PG jedynie w formie elektronicznej.

Jeśli nie możesz wgrać projektu do systemu antyplagiatowego sprawdź czy:

  • promotor wyraził zgodę na wgranie projektu
  • zaakceptowałeś oświadczenie dotyczące projektu dyplomowego

Zgodnie z regulaminem studiów na PG student składa projekt dyplomowy inżynierski do końca prowadzenia zajęć.  W roku akademickim 2023/24 zajęcia kończą się 14.12.2023 r.

Datą złożenia projektu przez studenta jest moment akceptacji projektu przez opiekuna w portalu Moja PG.

Faktura za druki dyplomu zostanie wystawiona w styczniu 2024 tym studentom, którzy rozpoczęli naukę (podpisali umowę o odpłatnościach) przed 1.10.2019 r.
 
 

Dokumenty otrzymywane przez absolwenta na zakończenie studiów opisano w

tabeli (doc, 35.00kB)

lub poniżej:

  •  Jeśli do dnia egzaminu złożysz wniosek o odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim  (MojaPg--dokumenty--edokumenty--Złóż wniosek) otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 1 odpis dyplomu (suplementu) w języku polskim, odpis dyplomu (suplementu) w języku angielskim.
  • Jeśli do dnia egzaminu nie złożysz wniosku o odpis dyplomu/ suplementu w języku angielskim to  otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 2 odpisy dyplomu (suplementu) w języku polskim.
  • Po terminie egzaminu (w ciągu 2 lat) możesz złożyć wniosek o dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim (MojaPg--dokumenty--edokumenty--Złóż wniosek) dodatkowo płatny.

Po egzaminie na MojaPG można złożyć wniosek o zaświadczenie o ukończeniu studiów ze średnią.

O odbiorze dyplomu możemy mówić, gdy:
  • otrzymasz powiadomienie z MojaPG o statusie dyplomu "do odbioru w dziekanacie",
  •  eKarta obiegowa będzie zaakceptowana przez wszystkie wymagane jednostki PG w MojaPG (zostanie ona wygenerowana po egzaminie inżynierskim).