Studia niestacjonarne II stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia niestacjonarne II stopnia

  

Praca dyplomowa magisterska musi spełniać wytyczne zawarte w:
 
Od 03.10.2022 nastąpiła zmiana w procesie składania pracy magisterskiej do dziekanatu.

W tym procesie Student nie dostarcza do Dziekanatu wydrukowanej pracy. Praca wraz z załącznikami jest udostępniana Opiekunowi i Recenzentom w portalu Moja PG jedynie w formie elektronicznej.

Datą złożenia pracy przez studenta jest moment akceptacji pracy przez opiekuna w portalu Moja PG i skierowanie jej do weryfikacji w systemie JSA.

Po ostatecznej akceptacji pracy w systemie JSA praca jest widoczna na Moja Pg.

  1. oświadczenia akceptowane są w systemie Moja Pg;

  2.  legitymację należy złożyć w momencie odbioru dyplomu

Dyplom jest bez zdjęcia!

Jeśli chcesz otrzymać odpis dyplomu i suplementu w języku obcym (nie jest obowiązkowy) należy :

  •  do dnia egzaminu złożyć wniosek o odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim 

  •  można złożyć wniosek o dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim  po terminie egzaminu, ale jest on dodatkowo płatny 40 zł. Wniosek taki można złożyć w ciągu 1-go miesiąca od momentu obrony, później już nie ma takiej możliwości.

Wznowienie studiów

Osoby które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, muszą złożyć  podanie o przywrócenie w prawach studenta  na dwa tygodnie przed rozpoczęciem   semestru dyplomowego (druk do pobrania z moja. pg. ) i podanie do Prodziekana ds. kształcenia, o przedłużenie ważności tematu pracy wraz z opinią promotora (potwierdza, że temat nadal jest aktualny).

Wznowienie studiów w przypadku zmiany tematu pracy mgr. Należy złożyć!

Podanie o przywrócenie w prawach studenta drukowanego  z moja.pg i podanie do Prodziekana ds. organizacji studiów, o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy. Na tym podaniu musi być, akceptacja komisji programowej jeżeli temat nie jest pobrany z listy obowiązujących tematów, podpis poprzedniego promotora jeżeli jest zmiana, oraz obecnego.

W przypadku różnic programowych osoba wznowiona będzie musiała nadrobić te przedmioty.