Studia II stopnia magisterskie | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia II stopnia magisterskie

Praca dyplomowa magisterska musi spełniać wytyczne zawarte w: Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 r.w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej.


Pracę dyplomową magisterską należy dostarczyć do Dziekanatu do 30 września (zgodnie z Zarządzeniem  Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24.03.2014 r. pracownik poświadcza na stronie tytułowej jej otrzymanie).
Wszystkie prace złożone po tym terminie oraz brak zaliczenia z przedmiotu praca dyplomowa magisterska w protokole będzie powodowało skreślenie z listy studentów z dniem 1 października.

Wymagane dokumenty:

 1. jeden egzemplarz pracy dyplomowej magisterskiej drukowanej dwustronnie, może być w wersji czarno-białej, zbindowanej i zawierającej wygenerowaną stronę tytułową z moja.pg
 2. oświadczenie wygenerowane z moja.pg (jako osobna kartka)
 3. nie przynosimy już antyplagiatu (wystarczy że jest w systemie)
 • PROSIMY NIE ZMIENIAĆ DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH Z MOJAPG!!
 • legitymację należy złożyć w momencie odbioru dyplomu
 • Jeśli chcesz otrzymać odpis dyplomu w języku obcym (nie jest obowiązkowy) należy :
 • najpóźniej na jeden dzień przed egzaminem należy złożyć wniosek o odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim w mojapg-- dokumenty--edokumenty
 • jeśli  nie złożysz wniosku o odpis dyplomu/ suplementu w języku angielskim to otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 2 odpisy dyplomu (suplementu) w języku polskim
 • można złożyć wniosek o dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim  po terminie egzaminu, ale jest on płatny 20,00 zł. Wniosek taki można złożyć w ciągu jednego dwóch lat od momentu obrony, później już nie ma takiej możliwości.
 • WZNOWIENIE STUDIÓW yes

  Osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, muszą złożyć  podanie przez mojapg-- dokumenty--edokumenty, o przywrócenie w prawach studenta- jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru dyplomowego   Na tym podaniu proszę również napisać o przedłużenie ważności tematu pracy. Opinię promotora (potwierdza, że temat nadal jest aktualny) załączamy jako pdf (może być mail).

  WZNOWIENIE STUDIÓW W PRZYPADKU ZMIANY TEMATU PRACY MGR. NALEŻY ZŁOŻYĆ !surprise

  - Należy złożyć podanie o przywrócenie w prawach studenta mojapg-- dokumenty--edokumenty  Temat pobierany jest  z listy obowiązujących tematów, jeżeli nastąpi zmiana promotora wymagana jest zgoda od poprzedniego i przyszłego promotora.(może być w postaci maila). Dokumenty składamy na jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru.