Studia niestacjonarne I stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia niestacjonarne I stopnia

Projekt dyplomowy inżynierski musi spełniać wytyczne zawarte w:

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 r.w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej

Jeśli nie możesz wgrać pracy do systemu antyplagiatowego skontaktuj się z opiekunem projektu dyplomowego, musi być koniecznie podany recenzent!

Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie p.145 do końca zajęć na semestrze 7

Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim (nieobowiązkowy)
  2. wydruk raportu antyplagiatowego (ZAAKCEPTOWANY) z podpisem opiekuna projektu
  3. oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej
  4. jeden egzemplarz projektu inżynierskiego drukowany dwustronnie, zbindowany i zawierający wygenerowane z Mojapg:  stronę tytułową w nagłówku PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI (wydrukowaną dopiero po ostatecznym zatwierdzeniu przez promotora raportu antyplagiatowego);

     Prosimy nie zmieniać dokumentów drukowanych z Mojapg!

 
    

Dyplom jest bez zdjęcia!

  • Jeśli do dnia egzaminu złożysz wniosek o odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim  to za kwotę 60 zł otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 1 odpis dyplomu  (suplementu) w języku polskim, odpis dyplomu (suplementu) w języku angielskim.
  • Jeśli do dnia egzaminu nie złożysz wniosku o odpis dyplomu/ suplementu w języku angielskim to za kwotę 60 zł otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 2 odpisy dyplomu (suplementu) w języku polskim
  • Jest możliwość złożenia wniosku o dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim  po terminie egzaminu dodatkowo płatny 40 zł TYLKO DO 30 DNI OD EGZAMINU.