Studia niestacjonarne I stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia niestacjonarne I stopnia

Jeśli nie możesz wgrać pracy do systemu antyplagiatowego skontaktuj się z opiekunem projektu dyplomowego, musi być koniecznie podany recenzent!

Od dnia 03.10.2022 nastąpiła zmiana w procesie składania projektu inżynierskiego do dziekanatu.

W tym procesie Student nie dostarcza do Dziekanatu wydrukowanego projektu. Projekt wraz z załącznikami jest udostępniany Opiekunowi i Recenzentom w portalu Moja PG jedynie w formie elektronicznej.

Datą złożenia projektu przez studenta jest moment akceptacji pracy przez opiekuna w portalu Moja PG i skierowanie jej do weryfikacji w systemie JSA.

Po ostatecznej akceptacji projektu w systemie JSA projekt jest widoczny na Moja Pg.

 
    

Dyplom jest bez zdjęcia!

  • Jeśli do dnia egzaminu złożysz wniosek o odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim  to za kwotę 60 zł otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 1 odpis dyplomu  (suplementu) w języku polskim, odpis dyplomu (suplementu) w języku angielskim.
  • Jeśli do dnia egzaminu nie złożysz wniosku o odpis dyplomu/ suplementu w języku angielskim to za kwotę 60 zł otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 2 odpisy dyplomu (suplementu) w języku polskim
  • Jest możliwość złożenia wniosku o dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim  po terminie egzaminu dodatkowo płatny 40 zł TYLKO DO 30 DNI OD EGZAMINU.