Pomoc w zakresie edycji karty przedmiotu

Opracowano jako wsparcie procesu edycji kart przedmiotów w ramach kierunków: Informatyka, ACR, EiT

Trwają prace nad przywróceniem helpa- tymczasowo postać może być niestabilna.

Podstawowa rola koordynatora ECTS  ogranicza się do weryfikowania kompletności i publikowania tworzonych kart. Za merytoryczne treści umieszczone w karcie odpowiada osoba odpowiedzialna za przedmiot.

Dlaczego powstał ten poradnik? W sem 2021/2022 - zima mamy na Wydziale ok 560 kart przedmiotów. Procedura wypełniania kart jest zatem wielokrotnie powtarzana przez osoby napotykające podobne problemy. Poniżej aktualizowana będzie lista najczęściej napotykanych problemów wraz z ich wyjaśnieniem. Mam nadzieję, iż ułatwi ona pracę wszystkim zainteresowanym. W przypadku napotkania treści wymagających korekty proszę o kontakt mailowy.

Z ukłonami
Krystyna Dziubich

Akcja "brakujące kartki świąteczne :)" dotyczy:

semestry:  zimowy 2020/2021 (bieżący),
       letni 2019/2020 (1 wstecz),
zimowy 2019/2020 (2 wstecz)
osoby:  WAYŁĄCZNIE odbiorcy bezpośredniego maila od prof. dr hab. inż. Dariusza Mikielewicza prorektora ds. organizacji i rozwoju PG. Mail został wysłany jako monit systemowy TYLKO do osób, które powinny uzupełnić braki.

Pozostałe osoby, które nie dostały ww. maila NIE MUSZĄ nic sprawdzać.
Państwa karty mają się dobrze :)
Czego życzę również samym zainteresowanym.

Z ukłonami
Koordynator ECTS (Inf, EiT, ACR)

Spis treści:

 1. Problematyczne karty przedmiotów w moja.pg
 2. O co chodzi? Jak się skontaktować?
 3. Do kogo mam się zgłosić jeśli mój przedmiot nie dotyczy INF, AiR, EiT?
 4. Które karty wymagają działań osoby odpowiedzialnej za przedmiot?
 5. Jak znaleźć właściwą kartę wskazaną do edycji?
 6. Jak poprawnie wypełnić kartę przedmiotu? Edycja karty.
 7. Nie można przesłać karty do weryfikacji!
 8. Co dalej dzieje się z kartą? Kiedy kwestia karty przedmiotu jest definitywnie zamknięta?
 9. Dlaczego muszę wypełniać karty przedmiotu? Katalog ECTS
 10. Jak zmienić osobę odpowiedzialną za przedmiot przypisaną w karcie?
 11. Jak zmienić osobę prowadzącą zajęcia z przedmiotu w karcie?
 12. Jak ustawić asystenta do przedmiotu? Dzielenie się pracą nad kartą.
 13. Kiedy tworzyć/wypełniać karty przedmiotów / do kiedy?
 14. Czy karta musi być tworzona co roku? Jak usprawnić ten proces?
 15. Jak usprawnić wypełnianie kart? Kopiowanie!
 16. Jak do karty dodać link wskazujący kurs na enauczaniu?
 17. Dlaczego mam inne efekty kształcenia / od kiedy obowiązuje PRK?
 18. Czy efekty kształcenia w mojej karcie są właściwe? -> Co jeśli są niepoprawne?

 

 1. Problematyczne karty przedmiotów w moja.pg
  WETI - kierunki: Inf, AiR, EiT.
  Na chwilę obecną zidentyfikowano następujące problemy:
  1. Kierunek: Informatyka (WETI), II stopnia, stacjonarne, 2020/2021 - letni oraz 2021/2022-letni (jako kopia poprzedniego) - przedmioty, które występują zarówno jako przedmioty podstawowe na specjalności i są jednocześnie przedmiotami obieralnymi. Występuje niezgodność efektów przypisanych między przedmiotem a modułem. Do edytowanej karty zaciągane są efekty będące częścią wspólną obu tych zbiorów. Zatem większość kart będzie miała nieprawidłowy zestaw efektów w karcie. Nie możliwe jest również przekazanie takiej karty do weryfikacji. Karty pozostają 'otwarte' i opublikowane (widoczne w katalogu ECTS)
  Problemy rozwiązane:
  1. Karty przedmiotów obieralnych dla PK 2019/20 (studia w j. angielskim) kierunków Informatyka, EiT, ACR - rozwiązany - nie wymaga dodatkowych działań ze strony odpowiedzialnych za przedmioty. 
 2. O co chodzi? Jak się skontaktować?

  Chodzi o wypełnienie karty przedmiotu w systemie moja.pg.

  Proszę o kontakt mailowy (preferowany) jeśli sprawa dotyczy samej karty przedmiotu i jednocześnie napotkany problem nie został opisany na tej stronie.

  W mailu proszę podać:
  - czego dotyczy problem np. "nie mogę wysłać karty do weryfikacji", - pełne dane pozwalające zidentyfikować kartę czyli: nazwę przedmiotu, wszystkie informacje z kolumny kurs, oraz kolumny semestr (oznaczone zieloną ramką na rysunku poniżej).

  Aby wyświetlić okno przedstawione na poniższym rysunku należy:

  • zalogować się do systemu moja.pg,
  • następnie wybrać "Nauczyciel" (ikona czarnej tablicy),
  • dalej są zakładki Protokoły | Plan zajęć | Przedmioty, ....
  • wybieramy zakładkę "Przedmioty". Teraz mamy do wyboru zakładki: Aktualne | Przyszłe | Wszystkie
   • "Aktualne" to lista przedmiotów z bieżącego semestru;
   • "Przyszłe" to przedmioty, które nadejdą dopiero do realizacji;
   • "Wszystkie" to cały możliwy zbiór kart (przeszłe, aktualne, przyszłe).
  • Wybieramy "Aktualne" i jesteśmy we właściwym oknie. Wyświetlona zostanie indywidualna lista przedmiotów osoby zalogowanej.
  •  

  Praca koordynatora często zależna jest od działań wykonywanych przez osoby trzecie dlatego proszę o wyrozumiałość.  Sprawy rozwiązywane są w kolejności napływu zgłoszeń.

 3. Do kogo mam się zgłosić jeśli mój przedmiot nie dotyczy INF, AiR, EiT?

  Osobni koordynatorzy ECTS do obsługi kart przedmiotów wyznaczeni są dla kierunków:
  - Inżynieria Biomedyczna,
  - Inżynieria Danych,
  - Technologie Kosmiczne i Satelitarne.
  Pełna lista koordynatorów ECTS.

 4. Które karty wymagają działań osoby odpowiedzialnej za przedmiot?

  Działania podejmowane w zależności od wartości dostępnej w kolumnie 'karta przedmiotu':

  • 'Brak' - należy utworzyć kartę przedmiotu w systemie moja.pg.
   W tym celu na liście przedmiotów klikamy w nazwę przedmiotu, następnie wybieramy zakładkę "Karta przedmiotu", klikamy "Dodaj kartę przedmiotu".
  • "Edycja", "Do poprawy" - należy poprawnie wypełnić kartę (kartę można wielokrotnie edytować przed przekazaniem do weryfikacji). Gdy karta ma już właściwą finalną treść, należy kliknąć przycisk "Do weryfikacji".
  • "Zamknięta". Jeśli treść karty jest właściwa, to żadna akcja nie jest wymagana. Natomiast jeśli treść wymaga aktualizacji należy przejść do zakładki "Karta przedmiotu" i wybrać opcję "Edycja". System upewni się czy na pewno otworzyć zamkniętą kartę do edycji.
  • "Nie dotyczy" - żadna akcja nie jest oczekiwana. Status ten wynika z braku przypisania karty do kursu (tzw. karty śmieci).

  kliknij by powiększyć

 5. Jak znaleźć właściwą kartę wskazaną do edycji?

  W mailach wysyłanych do Państwa z poziomu portalu moja.pg umieszczam następujące informacje:

  - informację czego dotyczy prośba np. "Proszę o uzupełnienie karty"
  - nazwę przedmiotu np. "Wytwarzanie aplikacji internetowych"
  - semestr akademicki w którym przedmiot jest realizowany np. "2018/2019 - zima"
  - informacje  skopiowane z kolumny KURS (tzn. dla kogo jest on realizowany, rok rozpoczęcia/wystartowania studiów) np. "Kierunek: Informatyka (WETI), I stopnia- inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 -zimowy (obecnie sem.1)"

  Kluczem do znalezienia właściwej pozycji w tabeli dostępnej z poziomu portalu moja.pg menu Nauczyciel, w zakładkach Przedmioty -> Aktualne bądź Przedmioty -> Wszystkie dla określonego przedmiotu poza jego nazwą jest kolumna semestr oraz kolumna kurs.

  Przykładowo zapis w kolumnie kurs: "Kierunek: Informatyka (WETI), I stopnia- inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 -zimowy (obecnie sem.1)" oznacza: studia stacjonarne I stopnia inż. Informatyka rozpoczęte w semestrze 2018/2019-zima.

 6. Jak poprawnie wypełnić kartę przedmiotu? Edycja karty.

  By przejść do edycji karty przedmiotu należy wybrać z poziomu menu Nauczyciel zakładkę Przedmioty -> Aktualne bądź Przedmioty -> Wszystkie.  Następnie wybrać wiersz z właściwym przedmiotem i kliknąć w nazwę przedmiotu. Otworzy się okno "Podgląd przedmiotu". Wybieramy zakładkę "Karta przedmiotu" i w górnym lewym narożniku okna mamy do wyboru opcje "Drukuj/Edycja/Do weryfikacji". Wybieramy "Edycja" i otrzymujemy pole karty dostępne do modyfikacji.
  Uzupełnienie pól w języku angielskim jest wymagane (studenci Erasmus zapisują się również na kursy prowadzone w j. polskim).

  Karta w trybie edycji posiada przy nazwach pól ikony pomocy (?) zawierające stosowne wyjaśnienia odnośnie przeznaczenia pola. Kartę można wypełniać etapami - po każdej edycji należy zapisać zmiany. Finalną postać karty należy przekazać do weryfikacji klikając opcję "Do weryfikacji". Błędy jakie mogą powstać na etapie wysyłania do weryfikacji opisano w pkt. "Nie można przesłać karty do weryfikacji!"

  Przykład karty dobrze wypełnionej (podgląd dla wersji PL).

  Wyjaśnienie dodatkowe dla pola: "Efekty kształcenia/ uczenia się przedmiotu":
  - efekty kierunkowe- dodawane są do karty automatycznie na bazie zatwierdzonego programu kształcenia; Jeżeli w podglądzie karty brak efektów kierunkowych należy wejść w tryb edycji karty. Wówczas efekty dociągną się do karty przedmiotu o ile zostały uzupełnione po stronie programów kształcenia przez Koordynatora PK.
  Jeżeli w karcie przedmiotu mimo przejścia w tryb edycji brak jest efektów kierunkowych, to proszę o kontakt mailowy (podając właściwe dane);
  - efekt z przedmiotu - tu należy "twórczo" opisać w jaki sposób student realizuje/spełnia dany efekt kierunkowy w ramach treści tego przedmiotu;
  - sposób weryfikacji i oceny efektu - w zależności od typu efektu kierunkowego dostępny jest tu podzbiór możliwych elementów do wyboru; wybieramy sposób oceny sensowny i zgodny z rzeczywistością.

  Wyjaśnienie dodatkowe dla pola: "Sposoby i kryteria oceniania osiąganych efektów kształcenia":
  - sposób oceniania (składowe)- definiuje składnik cząstkowy oceny końcowej np. kolokwium, egzamin końcowy, aktywność, zadanie dodatkowe itp.;
  - próg zaliczeniowy (%)- minimum wymagane aby dany składnik był uznany za wypełniony (np. podanie wartości 100% będzie oznaczać, że przy wypełnieniu danej składowej "na maksa" w nagrodę przysługuje już ocena dostateczna; zatem jaki próg % należałoby osiągnąć by otrzymać ocenę dobrą lub wyższą?);
  - składowa oceny końcowej (%) - wartość procentowa udziału składnika oceny w ocenie całościowej; suma składowych w tabeli musi wynosić 100%;
  np. dla pracy dyplomowej magisterskiej może być to tylko jeden składnik o zawartości pól odpowiednio:    praca dyplomowa | 60% | 100% 

  Wyjaśnienie dodatkowe dla pola: "Język wykładowy" - pole wyboru pozwalające określić język wykładowy dla przedmiotu. Pole znajduje się w dole trzeciego okna edycji (po aktywowaniu przycisku "Krok 3 >>").

 7. Nie można przesłać karty do weryfikacji!
  sytuacja 1: komunikaty błędów po kliknięciu "Do weryfikacji"
  błędy wynikające z walidacji pól w karcie
  W przypadku braku wypełnienia kluczowych pól i próby wysłania karty do weryfikacji system generuje komunikaty w panelu informacyjnym (przykładowe komunikaty błędów pokazano na rysunku powyżej). Wymagane jest uzupełnienie/korekta wskazanych pól zgodnie z sugestią systemu, zapisanie karty i wykonanie ponownego przekazania karty do weryfikacji.
  sytuacja 2: brak efektów kierunkowych w karcie
  błąd brak efektów kierunkowych
  W przypadku gdy w tabeli efektów kształcenia komórka "efekt kierunkowy" jest pusta (jak na rys powyżej), to należy z sąsiednich pól:
  • "efekt z przedmiotu" w języku PL oraz EN wykasować całą zawartość tekstową (uwaga: czasami może zostać mało widoczna kropa kończąca zdanie - to też znak i pole jest niepuste),
  • "sposób weryfikacji efektu" usunąć wszystko za pomocą ikony "-" (minus).
  Tak oczyszczony wiersz należy pozostawić w karcie, zapisać kartę (przy zapisie pusty rekord zostanie pominięty) oraz ponownie skierować kartę do weryfikacji.
  sytuacja 3: komunikat błędu po kliknięciu "Do weryfikacji"
  Błąd:
  "Efekty kształcenia w karcie przedmiotu nie zgadzają się z efektami przedmiotu przypisanymi po stronie Programu Kształcenia - skontaktuj się z Koordynatorem ds. programu studiów. (1/7198a1)"
  Należy wejść w tryb edycji karty - efekty zsynchronizują się. Pola efektów nowododanych należy uzupełnić. Jeśli jakiś efekt nie jest już wymagany to może wystąpić 'sytuacja 2' (postąp zgodnie z tamtejszym opisem). Wypełnioną kartę należy wysłać do weryfikacji. Jeśli nadal występuje problem, to proszę o kontakt.
 8. Co dalej dzieje się z kartą? Kiedy kwestia karty przedmiotu jest definitywnie zamknięta?

  Karta skierowana ze statusem "do weryfikacji" poddawana jest przez koordynatora ECTS kontroli zgodności z programem kształcenia jak i kompletności uzupełnienia pól. Karta poprawna zyskuje status "zamknięta". Karta wymagająca modyfikacji ze strony prowadzącego przedmiot zyskuje status "Do poprawy". Zmiany stanów kart przedstawiono na rysunku w pkt."Które karty wymagają działań osoby odpowiedzialnej za przedmiot?"
  Karta zamknięta z definicji jest publikowana w katalogu ECTS. Karta wymagająca poprawy lub będąca w edycji publikowana jest opcjonalnie (wg. stanowiska Działu Jakości lepszym podejściem jest niepełna karta w katalogu niż brak karty).  
  Kwestia karty przedmiotu jest zamknięta po opublikowaniu zatwierdzonej karty przez koordynatora ECTS.

 9. Dlaczego muszę wypełniać karty przedmiotu? Katalog ECTS

  Tworzenie kart przedmiotu w celu opublikowania w katalogu ECTS jest obowiązkiem ustawowym. Karty przedmiotu są potrzebne uczelniom w przypadku przyjmowania studentów zagranicznych, studentów krajowych migrujących między uczelniami, jak również w przypadku budowania niestandardowej ścieżki dydaktycznej. 

  Karty przedmiotów po opublikowaniu przez koordynatora ECTS widoczne są w ogólnodostępnym  katalogu informacyjnym ECTS.  Powinny być one prezentowane z tego miejsca na pierwszych zajęciach dydaktycznych opisując przedmiot. Przyszli jak i bieżący studenci krajowi i zagraniczni wykorzystują katalog ECTS aby zapoznać się z programem kształcenia oraz treściami prezentowanymi w poszczególnych przedmiotach.

  Znalezienie przedmiotu i jego karty w katalogu ECTS:

  • wejdź na stronę katalogu ECTS (https://ects.pg.edu.pl)
  • wybierz kierunek studiów np. Elektronika i telekomunikacja;
  • wybierz rodzaj studiów np. Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie;
  • wybierz rok rozpoczęcia studiów np. rok rozpoczęcia 2018/2019 (obecnie semestr 2);

   W tym momencie prezentowana jest karta kierunku.

  • wybierz lista przedmiotów (ikona w prawej górnej ćwiartce ekranu);

   W tym momencie zaprezentowana zostanie siatka przedmiotów kierunkowych z podziałem na semestry (sem. można zwinąć i rozwinąć). Strumienie i profile dostępne na poziomach niższych.

  • Odszukaj przedmiot np. Analiza matematyczna;

   Jeśli nie pamiętasz semestru, a cała siatka (wszystkie semestry) są rozwinięte można użyć szybkiego szukania przez CTRL+F.

   Jeśli nazwa przedmiotu jest wyświetlana kolorem czarnym, to karta nie jest opublikowana (nie jest możliwe jej pobranie i zobaczenie).
   Jeśli nazwa przedmiotu jest wyświetlana kolorem niebieskim to należy w nią kliknąć by pobrać plik karty przedmiotu w formacie PDF.

   

 10. Jak zmienić osobę odpowiedzialną za przedmiot przypisaną w karcie?

  Uprawnienia takie posiada pan Tomasz Pakszys (tompaksz@pg.edu.pl ). Proszę kierować prośby z tym związane bezpośrednio do niego. Korekta osoby odpowiedzialnej możliwa jest zarówno do kart przedmiotów bieżących jak i  przyszłych. Po tych działaniach karty powinny być już widoczne u właściwych osób.

 11. Jak zmienić osobę prowadzącą zajęcia z przedmiotu w karcie?

  W systemie moja.pg w Nauczyciel, w zakładce Przedmioty -> Aktualne | Przyszłe | Wszystkie -> klikamy nazwę wybranego przedmiotu -> okno "Przegląd przedmiotu" zakładka "Dane przedmiotu" grupa "Lista grup zajęciowych" -> "Edycja nauczycieli". Należy wybrać właściwą osobę prowadzącą zajęcia poza osobą odpowiedzialną za przedmiot i zatwierdzić wybraną osobę przez "Dodaj do prowadzących". Operację kończymy opcją "Zapisz zmiany". Dane zaciągną się do karty przedmiotu (niezależnie od jej stanu - zarówno do karty zamkniętej jak i edytowanej), jednak odświeżenie nie nastąpi automatycznie. Należy uprzednio kliknąć ikonę strzałki wstecz ('poprzednia strona') by wyjść z 'podglądu przedmiotu' do poprzedniej strony na poziom tabeli z listą aktualnych przedmiotów. Po ponownym wejściu do 'podglądu przedmiotu' w zakładce 'karta przedmiotu' będą już zaciągnięte do karty w polu 'Prowadzący zajęcia z przedmiotu:' właściwe dane. 

 12. Jak ustawić asystenta do przedmiotu? Dzielenie się pracą nad kartą.

  Jeżeli przedmiot jest współdzielony z innym prowadzącym lub istnieje inny powód by dodatkowa osoba miała dostęp do przedmiotu można ustawić asystenta do przedmiotu. Asystent ma prawo edytować kartę danego przedmiotu (na dany kurs, nie na wszystkie lata) ze swojego konta w moja.pg. Funkcja dostępna w moja.pg w panelu Nauczyciel -> Przedmioty -> Aktualne| Przyszłe | Wszystkie -> klikamy nazwę wybranego przedmiotu -> w zakładce "Dane przedmiotu" w sekcji "Asystent" klikamy "Ustaw". Otwarte zostaje okno wyboru asystenta do danego przedmiotu w którym należy wyszukać zadaną osobę. Następnie w tabeli wyników przy zadanej osobie należy kliknąć "Ustaw" widoczne w kolumnie "Akcja". 

  Przedmiot dla którego jesteśmy asystentem wyróżniony jest na liście przedmiotów ikoną czerwonego znaku X w kolumnie "Odp." 

  Lista przedmiotów dla których jesteśmy asystentami dostępna jest z poziomu panelu Nauczyciel -> Narzędzia -> Asystenci do przedmiotów -> w sekcji "Jestem asystentem dla". Przy każdym z przedmiotów prezentowanych w tabeli wyników w kolumnie "Akcje" dostępny jest przycisk, w postaci znaku czerwonego X, pozwalający zrezygnować z przydzielonej nam funkcji.

 13. Kiedy tworzyć/wypełniać karty przedmiotów / do kiedy?

  Termin wypełnienia kart przedmiotów reguluje Regulaminu studiów na PG" (cyt. dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. PG mail z dnia 11.10.2019, 6:17 pm)

  §6
  2. Karty przedmiotów są wypełniane w portalu Moja PG przez nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za przedmiot i publikowane w katalogu ECTS przez koordynatora ds. katalogu ECTS w przypadku:

  1. przedmiotów ujętych w programie i planie studiów - najpóźniej w ciągu 14 dni od przyjęcia danego programu studiów;
  2. przedmiotów fakultatywnych wprowadzanych do modułów na dany semestr - najpóźniej w ciągu 14 dni przed uruchomieniem zapisów studentów w portalu moja PG;
  3. Karty przedmiotów mogą być aktualizowane w trakcie cyklu kształcenia.

  Zatem termin startu wypełniania kart (termin akceptacji  programu studiów) będzie każdorazowo podany globalnym mailem. Cytując dalej prof. J.Stefańskiego: " wynika, że termin "Aktualne" karty przedmiotu  pod kątem ich wypełnienia dotyczą całego kursu inżynierskiego i magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne), dla przyjętych/zatwierdzonych nowych programów kształcenia (ostatni zatwierdzony PK_2019/2020 +7 semestrów dla I stopnia oraz +3/+4 semestry dla II stopnia dla każdego kierunku z osobna)". Wypełniona karta przedmiotu powinna być dostępna w katalogu ECTS (wypełniona/zaakceptowana i opublikowana).

  Przed skierowaniem nowego programu studiów do akceptacji warto zweryfikować w nim efekty przypisane do swoich przedmiotów, by na etapie wypełnianianie było przykrej niespodzianki. W zatwierdzonym PK korekty (godzin, efektów, itp.) nie są już możliwe. Koordynator PK dysponuje dokładną informacją do kiedy tworzony przez niego program studiów przebywa w stanie edycji (przewiduję wiosnę).

  Jednak proszę nie wypełniać oraz nie kierować do weryfikacji kart dla kursów które są w trakcie przygotowywania [np. od marca 2019 widoczne były już karty dla kursów 2019/2020 - lato mimo oficjalnego zatwierdzenia w lipcu]. Jeśli karta zostanie utworzona zanim przydzielone zostaną jej właściwe dane od strony koordynatora PK, to w takich przypadkach karta może zostać utworzona bez efektów kształcenia lub z niepełnymi efektami (jeśli edycja od strony PK nie została jeszcze zakończona). Karta przedwcześnie utworzona będzie wymagała najprawdopodobniej kolejnej poprawy. Wskazane jest powstrzymanie się z wypełnianiem kart do oficjalnej informacji o starcie wypełniania kart przedmiotów.

  Z racji ilości kart (sem. 2018/2019-lato 527 kart, sem.2018/2019-zima 630 kart) nie są rozsyłane indywidualne prośby o wypełnienie kart przedmiotów. Jedynie w przypadku konieczności ponownego otwarcia zamkniętej karty do edycji (stan "do poprawy") zgłaszana jest za pośrednictwem systemu moja.pg prośba o modyfikację wskazanej karty. Pozostałe karty będące w stanie "edycja" lub "brak" są przez osoby odpowiedzialne uzupełniane/tworzone i przesyłane do weryfikacji domyślnie bez "indywidualnych zaproszeń".

 14. Czy karta musi być tworzona co roku? Jak usprawnić ten proces?

  Przedmiot może zmienić nazwę, wymiar godzin, pkt ECTS, efekty kształcenia stosownie do kierunku, rodzaju studiów i edycji (kurs). W tym zakresie karta przedmiotu musi pozostać zgodna z programem studiów zatwierdzonym dla danego rocznika opublikowana w BIP. Nawet jeśli te dane nie ulegają zmianie w kolejnych rocznikach dopuszcza się nieznaczną modyfikację np. prezentowanych treści, literatury, kryteriów zaliczenia. Tego typu dane nie są dostępne w programach kształcenia. Ze względów powyższych wymagane jest zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za przedmiot na poziomie edycji karty przedmiotu.

 15. Jak usprawnić wypełnianie kart? Kopiowanie!

  Jeżeli karta przedmiotu dotycząca tego samego kursu nie zmieniła się w stosunku do karty z rocznika wcześniejszego możliwe jest skopiowanie jej zawartości z wcześniejszej karty. Funkcjonalność kopiowania "Wypełnij na podstawie istniejącej kartydostępna jest po wejściu w edycję karty w górnym lewym narożniku okna.

  • Import dokonany w operacji "Wypełnij na podstawie istniejącej karty" spowoduje trwałą utratę pierwotnych danych zawartych w karcie (system podaje ostrzeżenie). Z tego względu bieżącą zawartość karty (zarówno postać PL jak i EN) warto zachować (opcja "Drukuj" do pdf lub doc).
  • Pojawiające się okno umożliwia szerokie pole sortowania kart zapisanych w systemie:
   pole "Nazwa" pozwala na wpisanie (całej lub części) nazwy poszukiwanego przedmiotu. Można wyszukać przedmiot o dowolnej nazwie;
   pola "Imię nauczyciela", "Nazwisko nauczyciela" pozwalają zawęzić zwracane wyniki do danej osoby;
   pole "Wydział" zawęża wyniki do kart przypisanych do WETI;
   pole "Semestr" zawęża wyniki do kart z podanego semestru;
   pole "Tylko moje przedmioty" jeśli jest włączone (fistaszek na kratce) zawęża wynik do kart zalogowanego użytkownika;
   przycisk "Szukaj" uruchamia przeszukanie dla podanych kryteriów i zwraca poniżej znalezione wyniki w postaci tabeli kart;
   przycisk "Wyczyść" czyści wszystkie pola kryteriów przeszukiwania.
  • Możliwe jest kopiowanie danych zarówno z kart własnych jak i cudzych. Jeśli chcemy skopiować kartę innego prowadzącego należy odznaczyć pole "Tylko moje przedmioty". Jeśli pole "Nazwisko nauczyciela" będzie puste, to wyszukane zostaną wszystkie karty danego przedmiotu.

   Jeśli podamy nazwisko innego pracownika w polu "Nazwisko nauczyciela", to zakres wyszukiwania zostanie ograniczony do kart tego przedmiotu i danego prowadzącego.

   Uwaga przy kopiowaniu z cudzych kart: z karty 'dawcy' kopiowane jest również pole "Jednostka prowadząca". Po skopiowaniu należy poprawić to pole na swoją katedrę.
  • W tabeli wyników nie widać czy karta 'dawcy danych' ma status zamknięta (jest wypełniona), ale dostępna jest ikona 'pdf' w  kolumnie "Podgląd". Pozwala ona pobrać i obejrzeć kartę 'dawcy danych' w postaci pdf.
  • Aby dokonać importu danych z karty 'dawcy' do naszej karty należy kliknąć w tabeli wyników w nazwę przedmiotu (dobrze zidentyfikowanego dawcy).
  • Uwaga: pola efektów przedmiotowych skopiują się tylko wtedy gdy mamy w naszej karcie efekty kierunkowe zgodne (co do symbolu i klucza id) z kartą dawcy danych [id mogą być różne między kierunkami Inf, EiT, AiR]. Dane, które nie skopiują się automatem, można przenieść CTRL+C, CTRL+V z pobranego pdf (niestety tylko wersja PL). Jeśli karta jest już opublikowana to będzie ona widoczna w katalogu ECTS i z tego miejsca można pobrać wersję EN (uprzednio zmieniwszy w witrynie język na EN).

   

  Kruczki Będąc w edycji karty np. 'Matematyka' można uruchomić przeszukanie dla przedmiotu 'Programowanie współbieżne' i dowiedzieć się komu przypisana jest karta tego przedmiotu w danym semestrze. Przydatne jeśli w tym semestrze na naszej liście nie widnieje dany przedmiot i obawiamy się iż pominięto go w programie kształcenia....

 16. Jak do karty dodać link wskazujący kurs na enauczaniu?
  Można wykonać to na dwa sposoby zależnie od trybu w jakim znajduje się karta przedmiotu: 
  1. Karta jest w trybie Edycja - można bezpośrednio zmodyfikować zawartość pola: "Formy zajęć i metody nauczania" -> "Adres zajęć na odległość". Przy okazji zakończyć edycję całej karty i kliknąć "Do weryfikacji".
  2. Karta jest w trybie Zamknięta :
   • W zakładce Przedmioty ->Aktualne kliknąć nazwę danego przedmiotu (wchodzimy do podglądu przedmiotu);
   • Wybrać zakładkę eNauczanie;

     
   • Kliknąć Edytuj (otworzy się lista 'Twoje pozostałe kursy');
    Uwaga: jeśli nie widzisz pożądanego kursu na liście "Twoje pozostałe kursy", to prawdopodobnie w Enauczaniu nie jesteś w danym kursie zapisany z rolą "Prowadzący".
   • Kliknąć Przypisz przy kursie właściwym dla naszego przedmiotu. Pojawi się on już w sekcji 'Przypisane kursy do przedmiotu';

     
   • Kliknąć Zapisz (co zakończy etap edycji);

     
   • Kliknąć 'Pokaż na karcie' Spowoduje to dopisanie informacji w karcie przedmiotu. Teraz ewentualnie mamy dostępną opcję 'usuń z karty' gdybyśmy chcieli usunąć przypisanie kursu z karty.

     
   • Wybrać zakładkę 'Karta przedmiotu', upewnić się że pole 'Adres zajęć na odległość' jest wypełnione.

   

 17. Dlaczego mam inne efekty kształcenia / od kiedy obowiązuje PRK?
  Rodzaj efektu: Obowiązuje w programach kształcenia dla kursów, które uruchomiono w semestrze: Ogólna postać efektu:
  KRK ........ do   2017/2018- zima  włącznie K_U..., K_W...
  PRK od 2017/18 -lato, 2018/19 zima, 2018/19- lato, .... do chwili obecnej K6_...,K7_...

  Informacja o roku uruchomienia kursu (czyli z którego roku obowiązuje program studiów) odczytywana jest z kolumny "kurs" w systemie moja.pg.

  W momencie wprowadzenia w życie obowiązywania PRK zmianie podlegały tylko efekty w nowych tworzonych od tego okresu programach kształcenia.
  Istniejące już uruchomione kursy zachowują efekty KRK aż do czasu zrealizowania wszystkich semestrów z danego kursu (w kartach przedmiotów idących wg. programu kształcenia na bazie KRK będą efekty KRK).

   

  W związku z zmianą KRK na PRK nie jest możliwe skopiowanie opisów efektów przedmiotowych wprost ze starych kart do nowych ponieważ zawierają inny zbiór efektów kierunkowych. Zakłada się możliwość kopiowania dla kolejnych edycji (jeśli nowa karta będzie miała taki sam zbiór efektów kierunkowych jak karta z poprzedniego semestru).

  Efekty z opracowanych DOC'ów przy okazji PAKA2019 przeanalizowane i uzupełnione do pokrycia matrycy efektów przez Komisje Programowe znalazły odzwierciedlenie tylko w programie kształcenia 2019/20 (wszystkich przedmiotów idących w ramach tego kursu) i nie wpływają na pozostałe przeszłe edycje mające swój niezależny program kształcenia zatwierdzony i dostępny w repozytorium. Karta ma mieć efekty zgodne z wykazem z właściwego programu kształcenia -> informację dla kogo (np. Inf II stopnia stacjonarny) i rocznik precyzuje kolumna "kurs".

 18. Czy efekty kształcenia w mojej karcie są właściwe? -> Co jeśli są niepoprawne?

  Można to sprawdzić weryfikując dane z karty przedmiotu dostępne w systemie moja.pg z danymi o przedmiocie dostępnymi w ramach właściwego programu kształcenia. W repozytorium wydziałowym (ścieżka przejścia po zalogowaniu: Materiały o Wydziale ETI-> Dydaktyka->Plany_Studiow_ECTS) założono zasób mający gromadzić programy kształcenia wszystkich kierunków i rodzajów studiów na WETI w kolejnych latach. Przy wyborze pliku programu kształcenia proszę pamiętać o roczniku rozpoczęcia studiów widocznym w kolumnie kurs przy karcie na liście przedmiotów w systemie moja.pg).

  Np. jeśli w kolumnie kurs dla wybranej karty przedmiotu widnieje informacja iż jest on realizowany dla Informatyka II stopnia stacjonarne 2018/19-lato, to należy udać się w repozytorium do katalogu 2018 i odszukać plik pdf z programem kształcenia dla Informatyka II stopnia stacjonarne (w nagłówku pliku pdf podana jest informacja dla kogo i od kiedy dany plik obowiązuje).

  Efekty w karcie są prawidłowe (dane zgodne z plikiem programu kształcenia): wypełniając efekty z przedmiotu pozostaje "twórczo" odnieść się do treści przedmiotu. Jeśli osoba odpowiedzialna za przedmiot uznaje przypisane efekty za błędne to należy zwrócić się do Komisji Programowej o stosowne modyfikacje dla przyszłych edycji tego przedmiotu. Po zatwierdzeniu wnioskowanych zmian przez Komisję programową Koordynator ds. PRK uwzględnia zmiany w aktualnie przygotowywanych do startu programach kształcenia w systemie moja.pg. Modyfikacji nie podlegają uruchomione już kursy (poza ewidentnymi błędami np. w karcie jeden efekt KRK, drugi PRK).

  Efekty w karcie są nieprawidłowe (dane niezgodne z plikiem programu kształcenia):
   --- karta jest w stanie "zamknięta" -> należy kierować do mnie prośbę o ponowne otwarcie karty do edycji. Podczas otwarcia karty do edycji (w oknie dostępna jest możliwość edycji pól) zaciągane są nowe efekty kierunkowe (wyskakuje stosowne okienko powiadomienia) ale tylko wtedy gdy zostały one zdefiniowane po stronie PK w moja.pg. Jeśli nowy dostępny zestaw jest poprawny, to należy kontynuować wypełnianie karty. Jeśli efekty wciąż nie są poprawne należy skontaktować się z Koordynatorem PK (posiada uprawnienia do ich modyfikacji).
  ---- karta jest w stanie "edycja" - jeśli karta w tym stanie po otwarciu do edycji nie zaciągnęła efektów to oznacza iż nie są one wypełnione po stronie PK w moja.pg - konieczny jest nawiązanie kontaktu z Koordynatorem PK.

 19. test linka
 20. Tuasdf nagłówek
  qqqqqqqqq
   
  Tu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkk
  treść akapitu - domyślnie schowany, możliwy do rozwinięcia po kliknięciu
 21. tsstarwe Tu wpisz zawsze widoczny nagłówek
  aadfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdf dfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdf dfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdf dfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdf dfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdfchowany, możliwy do rozwinięcia po kliknięciu

 

tsstarwe Tu wpisz zawsze widoczny nagłówek

 

aadfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdf dfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdf dfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdf dfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdf dfka;skdfa;sdkfa;skdf;askdfchowany, możliwy do rozwinięcia po kliknięciu