Księga Jakości | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Księga Jakości

Księgi Jakości Kształcenia prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Księgi Jakości Kształcenia prowadzone w centrach dydaktycznych są spójne z treścią Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, a jednocześnie uwzględniają specyfikę, odpowiednio, wydziałów i centrów dydaktycznych PG

Księga jakości kształcenia stanowi istotny element systemu jakości kształcenia. Opisuje wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na wydziale ETI. Zawiera szereg ważnych informacji dotyczących procesu kształcenia oraz zasad monitorowania i doskonalenia jego jakości na naszym wydziale. W księdze zawarto również procedury wydziałowe oraz kalendarze działań projakościowych na wydziale ETI.

Przedstawiony poniżej tekst księgi  stanowi uaktualnioną wersję dokumentu  Księgi Jakości Kształcenia Wydziału ETI wprowadzonej przez prof. dra hab. inż. Krzysztofa Goczyłę w dniu 14.01.2014 r. Publikowana poniżej zaktualizowana treść księgi została zatwierdzona w czerwcu 2023 r. przez prof. dra hab. inż. Jacka Stefańskiego.

Księga Jakości Kształcenia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (pdf, 797.94kB)