Procedury wydziałowe | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Procedury wydziałowe

Procedury Wydziałowe

nr nazwa procedury załącznik
1 Procedura zmiany systemu jakości (pdf, 742.11kB) Wniosek o zmianę systemu jakości (doc, 68.50kB)
2 Nadzór nad dokumentacją projakościową (pdf, 337.82kB)  
3 Monitorowanie działań projakościowych (pdf, 367.18kB)  
4 Audyt systemu jakości (pdf, 385.07kB) Powołanie Zespołu dos. audytu (doc, 31.00kB) Raport pokontrolny (doc, 31.50kB)
5 Zasady rozpatrywania podań i odwołań do Dziekana (pdf, 526.67kB) Z1 (doc, 34.50kB) Z2 (doc, 39.50kB) Z3 (doc, 46.00kB) Z4 (doc, 33.50kB) Z5 (doc, 34.00kB) Z6 (doc, 36.00kB) Z7 (doc, 36.50kB) Z8 (doc, 36.50kB) Z9 (doc, 43.00kB) Z10 (doc, 39.00kB) Z11 (xls, 38.50kB)
6 Praktyki studenckie i staże (pdf, 934.72kB) Z1_DSBP (doc, 27.00kB) Z2_DSBP (doc, 25.50kB) Z3_DSBP (doc, 25.50kB) Z4_DSBP (doc, 31.00kB)
7 Sprawozdania roczne Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (pdf, 229.75kB)  
8 Zasady przyjęć kandydatów na studia (pdf, 805.52kB)  
9

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 3 stopnia 

Obecnie nieaktualna. Od roku akademickiego 2019/2020 studia 3 stopnia prowadzone są w Szkole doktorskiej PG

 
10

Ochrona własności intelektualnej dla prac dyplomowych / projektów dyplomowych 

Obecnie nieaktualna. Stosowane na Wydziale narzędzie informatyczne o nazwie System Ochrony Własności Intelektualnej PG (SOWI) z początkiem roku 2019 zostało zastąpione przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA).  MNiSW udostępniło wszystkim uczelniom w kraju Jednolity System Antyplagiatowy. Jego wykorzystanie jest obligatoryjne do oceny autorskiego charakteru prac dyplomowych.

 
11 Programy kształcenia i plany studiów (pdf, 916.43kB) Z1_11 (doc, 255.50kB) Z2_11 (xls, 122.00kB)
12 Rekrutacja na strumienie i profile dyplomowania na studiach inżynierskich (pdf, 132.34kB)  

Inne