Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład komisji:

dr hab. inż. Marek Wójcikowski - przewodniczący

dr hab. inż. Jerzy Pluciński - członek

dr hab. inż. Małgorzata Szczerska - członek

dr inż. Jarosław Kuchta - członek

dr inż. Artur Poliński - członek

mgr inż. Zenon Filipiak - członek

Małgorzata Piwowarska - członek

Przedstawiciel WRS - Dominika Stolc

Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Damian Derebecki (klaster ICT)