Wiosną 2024 r. odbyły się trzynaste Igrzyska Akademii ETI zorganizowane dla uczniów szkół średnich przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką wśród młodzieży szkół średnich i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W Igrzyskach uczestniczyło 70 uczniów spośród zarejestrowanych 89 reprezentujących 30 szkół. Rywalizacja przeprowadzona została w dwóch etapach: pierwszym korespondencyjnym i drugim na terenie Wydziału ETI. Do drugiego etapu, który odbył się w sobotę 20 kwietnia 2024 r., zakwalifikowało się 30 uczestników, z których wszyscy wzięli w nim udział. Każdy z etapów polegał na rozwiązaniu czterech zadań informatycznych.

Igrzyska Akademii ETI 2024 wygrał uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Michał Jóźwik z wynikiem 93,8%. Drugie miejsce z rezultatem 76,7% zajął również uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Szymon Hajderek. Trzecie miejsce zajął uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Bartłomiej Budziński z wynikiem 69,1%.

Laureaci pierwszych trzech miejsc uzyskali prawo na zasadach preferencyjnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku Wydziału ETI PG na studiach stacjonarnych I stopnia w roku otrzymania świadectwa maturalnego po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji. Otrzymali ponadto w nagrodę roczne stypendia Dziekana Wydziału ETI PG, które będą mogli odebrać po swoich egzaminach maturalnych, o ile tylko wybiorą studia na Wydziale ETI PG. Stypendia te wynoszą od 400 zł (3. miejsce) do 800 zł (1. miejsce) miesięcznie, wypłacane przez cały 1. rok studiów.

Wyniki

Zgodnie z Regulaminem Igrzysk Akademii ETI, laureatami trzynastej edycji Igrzysk Akademii ETI zostali:

 1. miejsce – Michał Jóźwik, III LO w Gdyni (375,00/400,00),
 2. miejsce – Szymon Hajderek, III LO w Gdyni (306,73/400,00),
 3. miejsce – Bartłomiej Budziński, V LO w Gdańsku (276,29/400,00).

Laureaci pierwszych trzech miejsc uzyskują prawo na zasadach preferencyjnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku Wydziału ETI PG na studiach stacjonarnych I stopnia w roku otrzymania świadectwa maturalnego po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji. Otrzymają ponadto przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale ETI PG (o ile wybiorą studia na WETI jako pierwszy kierunek) stypendia Dziekana Wydziału ETI PG w wysokości:

 1. miejsce – 800 PLN miesięcznie,
 2. miejsce – 560 PLN miesięcznie,
 3. miejsce – 400 PLN miesięcznie.

Pełna lista wyników XIII Igrzysk Akademii ETI 2024

miejsce imię nazwisko szkoła wynik
(max 400)
1 Michał Jóźwik III LO w Gdyni 375
2 Szymon Hajderek III LO w Gdyni 306,73
3 Bartłomiej Budziński V LO w Gdańsku 276,29
4 Wojciech Jankowski III LO w Gdyni 269,23
5 Wiktor Lewicki XX LO w Gdańsku 237,5
6 Jakub Warno XX LO w Gdańsku 212,5
7 Hubert Kajdy XVII LO w Gdyni 200
8 P. K. I LO w Gdańsku 168,75
9 J. T. Akademia Dobrej Edukacji im. M. Płażyńskiego 133,02
10 J. T. ZSP nr 2 w Wejherowie 129,17
11 S. L. XX LO w Gdańsku 127,4
12 R. K. V LO w Gdańsku 125,32
13 J. R. KLO w Gdyni 120,83
14 W. A. IX LO w Gdańsku 79,17
15 S. R. V LO w Gdańsku 75
16 W. G. I LO w Gdańsku 66,67
17 H. C. IX LO w Gdańsku 62,5
17 K. L. Technikum nr 4 w Gdańsku 62,5
17 P. L. ULO w Gdańsku 62,5
17 S. W. XX LO w Gdańsku 62,5
21 P. C. ZSP nr 1 w Słupsku 50
22 J. G. I LO w Gdańsku 46,15
23 M. C. I LO w Gdańsku 37,5
24 K. W. VI LO w Gdyni 12,5
25 M. B. XVII LO w Gdyni 0
25 M. B. XV LO w Gdańsku 0
25 B. F. I LO w Gdańsku 0
25 H. K. IX LO w Gdańsku 0
25 Z. S. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie 0
25 H. T. Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 0

Legenda:

 • miejsce - miejsce uzyskane podczas Igrzysk Akademii ETI;
 • imię - imię (ewentualnie inicjał imienia) uczestnika Igrzysk Akademii ETI;
 • nazwisko - nazwisko (ewentualnie inicjał nazwiska) uczestnika Igrzysk Akademii ETI;
 • szkoła - szkoła średnia uczestnika Igrzysk Akademii ETI;
 • wynik - sumaryczna liczba punktów (max 400).

Osoby zainteresowane odzyskaniem zgłoszonych kodów lub pragnące otrzymać indywidualną informację o uzyskanym wyniku są proszone o kontakt z przewodniczącym Komisji Igrzysk Akademii ETI. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko oraz login z zawodów.