Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski

Egzamin dyplomowy inżynierski

Egzaminy dyplomowe inżynierskie dla profilu ISI odbywają się w odstępach dwudziestominutowych (dwadzieścia minut na przygotowanie, dwadzieścia minut na odpowiedź). Osoby egzaminowane proszone są o przybycie na egzamin z 30-minutowym wyprzedzeniem.

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski

Pytania kierunkowe:

1. Złożoność czasowa i pamięciowa algorytmów
2. Podstawowe struktury danych i algorytmy do ich przetwarzania
3. Nowoczesne platformy programowania obiektowego
4. Porównanie sieci LAN i WAN
5. Metody dostępu do medium transmisyjnego w lokalnych sieciach
komputerowych
6. Infrastruktura klucza publicznego – architektura oraz sposoby wykorzystania
7. Podać różnice w implementacji obiektowości w kilku wybranych językach
programowania
8. Modele danych stosowane w systemach informacyjnych
9. Pojęcie systemu wbudowanego, jego cechy oraz obszary zastosowań
10. Cykle życia oprogramowania (modele wytwarzania oprogramowania)
11. Zasady modelowania dla konstrukcji relacyjnych baz danych
12. Opis wybranej metodyki wytwarzania oprogramowania
13. Budowa systemów plików w systemach operacyjnych
14. Modele barw w grafice komputerowej
15. Poziomy testowania w cyklu życia oprogramowania
16. Klasy języków programowania na wybranych przykładach
17. Zasady budowy interfejsów użytkownika systemów informatycznych
18. Techniki komunikacji międzyprocesowej
19. Główne techniki zwiększania wydajności współczesnych procesorów
20. Charakterystyka modeli przetwarzania w Internecie
21. Rodzaje filtrów oraz ich zastosowanie w przetwarzaniu obrazów
22. Otwarte systemy agentowe: definicja, problemy konstrukcyjne i metody ich
rozwiązywania

Pytania profilowe dla profilu ISI:

  1. Formaty reprezentacji dokumentów cyfrowych
  2. Metody zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych
  3. Komponenty silników gier wideo
  4. Elementy, cechy i rodzaje gier wideo
  5. Problemy i metody przetwarzania zdjęć cyfrowych
  6. Rodzaje i zastosowania filtrów cyfrowych dla obrazów graficznych
  7. Metody poprawy jakości obrazów
  8. Problemy interakcji w grach czasu rzeczywistego
  9. Porównanie metod animacji na wybranych przykładach
  10. Zasady realistycznej animacji