Tematy prac dyplomowych magisterskich | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Tematy prac dyplomowych magisterskich

 

Temat pracy

Promotor

1

Fuzja danych z wielu czujników w przewidywaniu zjawisk w rolnictwie i gospodarce leśnej

dr inż. Jerzy Dembski

2

Platforma do szybkiego prototypowania metod agregacji modeli lokalnych w uczeniu federacyjnym inteligentnych czujników Internetu Rzeczy

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

3

Stanowisko do trenowania inteligentnych czujników Internetu Rzeczy ze wstępnym przetwarzaniem danych w zastosowaniach rolniczych

dr inż. Jerzy Dembski

4

Analiza i rozwój algorytmów do proceduralnego generowania poziomów gier

dr inż. Mariusz Szwoch

5

Analiza i rozwój algorytmów rozpoznawania emocji na podstawie mowy

dr inż. Mariusz Szwoch

6

Analiza i rozwój metod diagnozowania czerniaka na podstawie zdjęć.

dr inż. Wioleta Szwoch

7

Analiza i rozwój metod reprezentacji licznych obiektów w symulatorach i grach wideo

dr inż. Mariusz Szwoch

8

Badanie i rozwój algorytmów automatycznej korekcji barwnej zdjęć z wykorzystaniem wzornika barw

dr inż. Wioleta Szwoch

9

Charakterystyka dynamiki sferycznego symulatora chodu jako funkcja zmian tempa i kierunku marszu jego użytkownika

dr inż. Jacek Lebiedź

10

Ilościowa i jakościowa analiza wzorców ruchowych z wykorzystaniem systemu przechwytywania ruchu

dr inż. Jacek Lebiedź

11

Korekta błędów z uwzględnieniem modelu języka.

dr hab. inż. Jan Daciuk

12

Lokalizowanie w przestrzeni obiektów półprzezroczystych  za pomocą algorytmu widzenia stereoskopowego

dr inż. Adam Kaczmarek

13

Model i analiza procesu legislacyjnego w Polsce z wykorzystaniem technik eksploracji procesu

dr Magdalena Godlewska

14

Określanie położenia stóp na podłodze dużej jaskini rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

dr inż. Jacek Lebiedź

15

Opracowanie nowego systemu plików oraz porównanie jego funkcjonalności z systemem ext4

dr inż. Adam Kaczmarek

16

Porównanie aproksymowanych i eksperymentalnych funkcji BRD dla potrzeb rozszerzonej rzeczywistości

dr inż. Mariusz Szwoch

17

Porównanie skuteczności zapamiętywania drogi z wykorzystaniem sferycznego symulatora chodu i nawigacji joystickiem

dr inż. Jacek Lebiedź

18

Program do wykrywania  błędów w powołaniu aktu prawnego lub orzeczenia. 

dr hab. inż. Jan Daciuk

19

Rozpoznawanie mówców przy użyciu wzorców biometrycznych o zmiennej długości

dr inż. Maciej Smiatacz

20

Sieci neuronowe uwzględniające prawa fizyki

dr inż. Agata Kołakowska

21

Sterowanie ramieniem robota za pomocą urządzeń rzeczywistości wirtualnej

dr inż. Jacek Lebiedź

22

System rozszerzonej rzeczywistości do wizualizacji przebiegu sieci uzbrojenia terenu

dr inż. Karol Daliga

23

Śledzenie i analiza orzeczeń w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych

dr Magdalena Godlewska

24

Trenażer operatora sonaru bazujący na wirtualnej scenie podwodnej i naturalnym jej podglądzie

dr inż. Jacek Lebiedź

25

Wykorzystanie uczenia maszynowego do optymalizacji strategii rozgrywania poziomu gier platformowych

dr inż. Mariusz Szwoch

26

Zastosowanie algorytmów rozszerzonej rzeczywistości do tworzenia hybrydowych gier planszowych

dr inż. Mariusz Szwoch

27

Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do wykrywania nakładających się wypowiedzi

dr inż. Maciej Smiatacz

28

Zastosowanie metod wykrywania anomalii w zadaniu uwierzytelniania użytkownika na podstawie danych behawioralnych

dr inż. Agata Kołakowska

Szczegółowe opisy powyższych tematów znajdują się w serwisie Moja PG.