Specjalnością naukową i dydaktyczną Zespołu Metrologii i Systemów Elektronicznych jest komputerowo wspomagana metrologia i diagnostyka oraz systemy elektroniczne, a w szczególności: projektowanie systemów, mikrosystemów i makrosystemów elektronicznych, testowanie i diagnostyka elektroniczna, pomiary właściwości szumowych i zakłóceń, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczna, pomiary i spektroskopia impedancyjna, telemetria i telediagnostyka internetowa.

Rozwijamy systemy wbudowane. Stosujemy czujniki różnych wielkości fizycznych do monitorowania środowiska i obiektów biologicznych.  Przygotowujemy własne prototypowe konstrukcje. Implementujemy algorytmy przetwarzające dane z czujników i wspierające proces detekcji.

Projekty badawcze prowadzone w Zespole Metrologii i Systemów Elektronicznych