Zespół Optoelektroniki | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zespół Optoelektroniki

W Zespole Optoelektroniki, badania obejmują zastosowanie nowoczesnych optoelektronicznych metod pomiarowych w monitorowaniu stanu obiektów technicznych i środowiska. Tematami badań są: 

  • Zastosowanie optoelektronicznych metod pomiarowych w nauce, technice, medycynie, ekologii.
  • Modelowanie i konstrukcje sensorów światłowodowych.
  • Badania obiektów fizycznych nieinwazyjnymi metodami optycznymi (OCT).
  • Badania w zakresie systemów wizualizacji informacji oraz systemów rzeczywistości wirtualnej..
  • Inżynieria materiałowa: synteza, badania i aplikację nowych materiałów cienkowarstwowych (ceramicznych: -PLZT, -DLC), oraz fizyczne i chemiczne metody wytwarzania cienkich warstw optoelektronicznych i mikroelektronicznych (PVD i CVD).
  • Zastosowanie materiałów ciekłokrystalicznych w technice pomiarowej
  • Spektrofotometryczne metody pomiarowe w badaniach materiałów i procesów technologicznych.