Prace dyplomowe | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Prace dyplomowe

Aby ułatwić Studentom realizację prac i projektów dyplomowych, na tej stronie zebraliśmy kilka informacji, druków i ogłoszeń dotyczących prac kwalifikacyjnych na I i II stopniu studiów.

Projekt dyplomowy inżynierski

  • Tematy projektów dyplomowych inżynierskich 2022/2023 - widnieją w portalu MOJAPG
  • Przydzielone tematy projektów dyplomowych inżynierskich 2022/2023 - od lutego 2023 w portalu MOJAPG
  • Zestaw pytań do egzaminu dyplomowego inżynierskiego - plik do pobrania

Praca dyplomowa magisterska

  • Tematy prac dyplomowych magisterskich do wyboru w 2022/2023 - widnieją w portalu MOJAPG
  • Przydzielone tematy prac dyplomowych magisterskich do realizacji 2023/2024 - plik do pobrania zostanie opublikowany
  • Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego magisterskiego - plik do pobrania