Dla studentów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dla studentów

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2023

Konsultacje realizowane są w sposób stacjonarny, chyba że przy określonym terminie zaznaczono inaczej. W przypadku, gdy w poniższej tabeli podano adres poczty elektronicznej, należy tą drogą ustalić z prowadzącym termin i sposób konsultacji.

Imię i nazwisko

Konsultacje Nr pokoju
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. PG
jrak@pg.edu.pl

Wtorek 13.00 - 14.00 (zdalne: https://us02web.zoom.us/j/82773502244)
Piątek 13.00 - 14.00

EA144

prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
jowoz@eti.pg.edu.pl

Poniedziałek 13.00 - 14.00

EA149
dr hab. inż. Jerzy Konorski, prof. PG
jekon@eti.pg.edu.pl

Środa 17.00 - 19.00

EA139
dr inż. Krzysztof Nowicki, prof. PG
know@pg.edu.pl

Poniedziałek 12.00 - 13.00
Środa 12.00 - 13.00

EA143
dr  inż. Wojciech Gumiński
wogum@eti.pg.gda.pl

Środa 12.00 - 13.00 (do połowy semestru), środa 13.00 - 14.00 (od połowy semestru)
Czwartek 13.00 - 14.00

EA145
dr inż. Krzysztof Gierłowski
krzysztof.gierlowski@pg.edu.pl

Poniedziałek 12.00 - 13.00
Czwartek 13.00 - 14.00 - zdalne: MS Teams, https://link.pg.edu.pl/konsultacje-kg

EA140
mgr inż. Michał Hoeft
michal.hoeft@pg.edu.pl

Wtorek 9.00 - 10.00
Piątek 9.00 - 10.00

EA145

mgr inż. Jakub Grochowski
jakgroch@pg.edu.pl

Wtorek 11.00 - 13.00

EA141