Dla studentów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dla studentów

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2023

Konsultacje realizowane są w sposób stacjonarny, chyba że przy określonym terminie zaznaczono inaczej. W przypadku, gdy w poniższej tabeli podano adres poczty elektronicznej, należy tą drogą ustalić z prowadzącym termin i sposób konsultacji.

Imię i nazwisko

Konsultacje Nr pokoju
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. PG
jrak@pg.edu.pl

Poniedziałek 12.00 - 13.00
Czwartek 10.00 - 11.00

EA144

prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
jowoz@eti.pg.edu.pl

Środa 13.15 - 14.15

EA149
prof. dr hab. inż. Michał Pióro
michal.pioro@pg.edu.pl

Czwartek 15.00 - 16.00

 
dr hab. inż. Jerzy Konorski, prof. PG
jekon@eti.pg.edu.pl

Poniedziałek 13.15 - 15.00

EA139
dr inż. Krzysztof Nowicki, prof. PG
know@pg.edu.pl

Poniedziałek 10.00 - 11.00
Czwartek 13.00 - 14.00

EA143
dr  inż. Wojciech Gumiński
wogum@eti.pg.gda.pl

Czwartek 10.00 - 11.00
Piątek 11.00 - 12.00

EA145
dr inż. Krzysztof Gierłowski
krzysztof.gierlowski@pg.edu.pl

Poniedziałek 12.00 - 13.00
Czwartek 14.00 - 15.00 - zdalne: MS Teams, https://link.pg.edu.pl/konsultacje-kg

EA140
mgr inż. Michał Hoeft
michal.hoeft@pg.edu.pl

Poniedziałek 15.00 - 16.00
Czwartek 12.00 - 13.00 - zdalne: MS Teams, https://link.pg.edu.pl/konsultacje-mh

EA145

mgr inż. Jakub Grochowski
jakgroch@pg.edu.pl

Poniedziałek 11.00 - 13.00

EA141