Dydaktyka KTIN | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka KTIN

Sylwetka absolwenta specjalności SIECI KOMPUTEROWE

Student kończący specjalność „Sieci komputerowe" powinien być informatykiem przygotowanym do projektowania i użytkowania systemów teleinformatycznych, a w szczególności sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych a także sieciowego wsparcia technologii webowych. Przedmioty specjalnościowe łącznie z przedmiotami uzupełniającymi ukierunkowane będą na oprogramowanie komunikacyjne, architektury logiczne sieci, instalację i tworzenie sieci LAN i WAN oraz zarządzanie i administrowanie tymi sieciami. Student zapozna się z aktualnymi standardami i wyrobi sobie nawyk śledzenia ich rozwoju. Absolwent będzie przygotowany do obsługi systemów operacyjnych w różnych klasach i typach urządzeń sieciowych od urządzeń stacjonarnych do osobistych urządzeń przenośnych z dostępem bezprzewodowym. Będzie też zdolny do samodzielnego zaprojektowania, integracji, zarządzania i nadzorowania sieci komputerowych wspomagających aplikacje rozproszone, a w szczególności technologie webowe. W ten sposób będzie aktywnie kształtował pełny cykl życia warstwy komunikacyjnej architektury systemu rozproszonego.

Prezentacja Katedry

 

Przedmioty

Studia I stopnia Studia II stopnia