Studia I stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia I stopnia

Metody probabilistyczne w informatyce

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 4, kierunek: Informatyka

Wykład: 30 godzin, ćwiczenia: 15 godzin, laboratorium: 15 godzin

Probabilistyka daje podstawy podejmowania decyzji w warunkach niepewności. W trakcie zajęć dowiesz się, czego dotyczy ta niepewność i jak ją mierzyć, jak podejmować dobre decyzje i z jakim skutkiem, jak nie dać się oszukać potocznej, z natury deterministycznej intuicji oraz jak stosować tę wiedzę w rozmaitych zagadnieniach praktycznych. Przekonasz się, że wnioskowanie statystyczne nie ogranicza się do przeglądania nudnych wzorów i tabel, lecz może być zajęciem twórczym, rozwijającym nawyk rozumnego modelowania rzeczywistości, przynoszącym fascynujące wyniki i znacznie wzbogacającym ogląd świata. Wykład ma orientację aplikacyjną: zamiast rygorystycznych teorii zobaczysz przykłady ich działania. Kostki do gry, talie kart, urny z kulami, tarcze strzelnicze i inne szkolne rekwizyty rachunku prawdopodobieństwa nie będą nadmiernie pochłaniały Twojej uwagi. Zamiast tego przekonasz się, w jaki sposób metody probabilistyczne wspomagają rozumienie i projektowanie systemów informatycznych. W szczególności, na czym się opiera projektowanie i analiza filtrów Blooma, sieci sensorowych, architektur wielordzeniowych, kodów korekcyjnych, mechanizmów fuzji danych, wielodostępu satelitarnego, rozproszonych protokołów komunikacyjnych, systemów reputacyjnych i sieci społecznościowych, dynamiki populacji, obsługi strumieni wywołań serwerów webowych, sztucznych źródeł tekstowych, algorytmów rozpoznawania mowy i kompresji obrazu, monitorowania kontraktów ruchowych, prognozowania ataków dnia zerowego, pozycjonowania stron WWW i wielu innych elementów współczesnej informatyki. W trakcie tego procesu "prawie na pewno" osiągniesz główny cel przedmiotu - wyrobisz w sobie intuicję probabilistyczną i wzbogacisz się o nowy aparat poznawczy.


Sieci IP

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 7, kierunek: Informatyka, profil: Teleinformatyka

Wykład: 30 godzin, projekt 15 godzin

Rodzina protokołów IP stanowi rdzeń funkcjonalności współczesnego Internetu i podstawę integracji wielu czołowych technologii sieciowych. Niezwykle interesujące - a od strony edukacyjnej pouczające - są wysiłki, których celem jest dostosowanie protokołów IP do gwałtownego rozrostu sieci, rozwoju technik transmisji i komutacji danych cyfrowych oraz wymagań aplikacji generujących ruch sieciowy. Mobilność użytkowników sieci, grupowy charakter komunikacji, gwarancje jakości usług sieciowych, czy dystrybucja treści w paradygmacie informacjocentrycznym to tylko niektóre poważne wyzwania stojące przed sieciami IP. Przedmiot stanowi kontynuację wykładu "Sieci komputerowe" ukierunkowaną na pogłębienie wiadomości dotyczących stosu TCP/IP. Dowiesz się tu więcej o procedurach transferu i trasowania pakietów IP w trybach punkt-punkt i rozgłoszeniowym, zasadach aktywnego zarządzania ruchem w elementach przełączających, architekturach wsparcia jakości usług, organizacji niezawodnego transportu segmentów TCP przez zawodne struktury sieciowe, a także mechanizmach warstwy aplikacji i wybranych aspektach bezpieczeństwa informacji. W trakcie wykładu i prezentacji projektowych poświęconych wielu zagadnieniom szczegółowym próbujemy wspólnie uchwycić tajemnicę sukcesu i długowieczności technologii IP, kryjącą się w mieszance błyskotliwych fundamentalnych rozwiązań w zakresie inżynierii sieciowej, skutecznie opierających się upływowi czasu, oraz równie innowacyjnych adaptacji do zmieniającego się środowiska teleinformatycznego, od wczesnej telefonii cyfrowej po epokę 6G.