Profil badawczy

Katedra prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w obszarze szeroko rozumianej teleinformatyki.

Planowane prace badawcze dotyczą:

 • Projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, MAN i WAN
 • Bezpieczeństwa sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowych
 • Projektowania i oceny mechanizmów niezawodności transmisji w sieciach nowej generacji
 • Oceny jakości usług w wielousługowych sieciach IP
 • Analizy i projektowania rozproszonych mechanizmów komunikacyjnych w środowiskach niekooperacyjnych
 • Projektowania i zarządzania systemami chmurowymi
 • Wykorzystania systemów Internetu Rzeczy (IoT) w specyficznych środowiskach zastosowań (środowiska morskie, wojskowe, ...)

 


 

Aktualnie realizowane projekty

Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem (PL-5G)

 • Kierownik projektu w PG: prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
 • Projekt realizowany przez konsorcjum: Politechnika Warszawska (lider), Politechnika Gdańska, PCSS, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB)
 • Nazwa programu finansującego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2021-2023)

System MEC dla wpierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G (SyMEC)

 • Kierownik projektu w PG: prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
 • Projekt realizowany przez konsorcjum: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB) (lider), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Politechnika Gdańska, DGT
 • Nazwa programu finansującego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2018-2022)

Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług

 • Kierownik: J. Konorski (WETI PG)
 • Projekt NCN OPUS 2017 - 2020 (przedłużony do 2021)

 

Lista projektów zrealizowanych