Projekty KTIN | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projekty KTIN

Realizowane projekty badawcze

 • Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem (PL-5G)
  • Kierownik projektu w PG: prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
  • Projekt realizowany przez konsorcjum: Politechnika Warszawska (lider), Politechnika Gdańska, PCSS, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB)
  • Nazwa programu finansującego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2021-2023)
 • System MEC dla wpierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G (SyMEC)
  • Kierownik projektu w PG: prof. dr hab. inż. Józef Woźniak
  • Projekt realizowany przez konsorcjum: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB) (lider), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Politechnika Gdańska, DGT
  • Nazwa programu finansującego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2018-2022)
 • Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług
  • Kierownik: J. Konorski (WETI PG)
  • Pozostali uczestnicy: prof. W. Szpankowski (Purdue University, USA), J. Grochowski (WETI PG), K. Rydzewski (WETI PG)
  • Projekt NCN OPUS 2017 - 2020 (przedłużony do 2021)

 


 

Projekty zrealizowane

 • "Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez rozwój usług e-nawigacji" (netBaltic)  (http://netbaltic.pl)
  • Kierownik: prof. dr hab. inż Józef Woźniak;
  • Konsorcjum: Poltechnika Gdańska (lider), IŁ PIB , IO PAN, DGT, NavSim;
  • NCBiR Program Badań Stosowanych 3, 2015-2017
 • COST Action CA15127: Resilient Communication Services Protecting End-user Applications from Disaster-based Failures (RECODIS) - Usługi niezawodnego dostarczania informacji w sieciach teleinformatycznych w obliczu awarii masowych
  • Kierownik: dr hab. inż. Jacek Rak
  • COST Office Brussels, 2016-2020
 • Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług
  • kierownik: dr hab. inż. Jerzy Konorski
  • Grant NCN, 2017-2020
 • "PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020" (PL-LAB2020) (http://www.pllab.pl),
  • Kierownik: dr inż. Piotr Krawiec,
  • Konsorcjum: Instytut Łączności pełniący rolę Koordynatora oraz Politechnika Gdańska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska,
  • POIG.02.03.01-00-104/13-00, 2014-2015
 • "Inżynieria Internetu Przyszłości" (IIP) (http://www.iip.net.pl), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, PO IG01.01.02-00-045/09, 2010-2013
 • "Projektowanie i ocena efektywności dedykowanych symulatorów dla przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych" (http://symulacje.kti.gda.pl), N519 581038, 2010-2013
 • "Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe", PBZ-MNiSW-02/II/2007, 2008-2010
 • "Rozwój platformy komunikacji multimedialnej integrującej infrastrukturę IP (VoIP) z sieciami abonentów mobilnych (GSM, WiFi) i stacjonarnych (PSTN, ISDN) na potrzeby niezawodnych i wydajnych aplikacji rozproszonych", grant badawczo-rozwojowy, okres realizacji: 2007-2009
 • "Information Transfer in Wireless Networks", US Air Force Office of Scientific Research - European Office of Aerospace Research and Development (EOARD), London, grant #FA8655-08-1-3018, okres realizacji: 2007-2008
 • "Efektywne metody optymalizacji rozdziału zasobów wspomagające niezawodność transmisji danych w sieciach wielowarstwowych”, grant promotorski KBN nr N517 022 32/3969, okres realizacji: 2007-2008
 • "Nowe modele i algorytmy doboru tras w przeżywalnej infrastrukturze sieciowej, odpornej na celowe niszczenie", grant zespołowy KBN nr 3 T11D 001 30, okres realizacji: 2006-2008
 • "User Misbehaviour in Distributed Computer Systems and Networks", US Air Force Office of Scientific Research - European Office of Aerospace Research and Development (EOARD), London, grant #FA8655-04-1-3074, okres realizacji: 2004-2006