Laboratorium Badawcze Hydroakustyki specjalizuje się w badaniach urządzeń i systemów akustyki podwodnej, w szczególności:

  • przetworników hydroakustycznych,
  • systemów sonarowych pasywnych i aktywnych,
  • podwodnych systemów telemetrycznych,
  • podwodnych systemów monitoringu portów, stoczni, zapór rzecznych i innych budowli hydrotechnicznych,
  • systemów komunikacji podwodnej.

Badania przetworników hydroakustycznych polegające na pomiarze:
 - odpowiedzi ciśnieniowej na pobudzenie napięciowe (Transmitting Voltage Response - TVR)
 - odpowiedzi napięciowej na pobudzenie akustyczne (Pressure Sensitivity - PS)
 wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium wykonuje powyższe badania według własnych procedur badawczych opracowanych w oparciu o normę PN-EN 60565-1:2021-02. Szczegółowe zakresy pomiarowe określono w poniższej tabeli.

Przedmiot badań/wyrób - Przetwornik hydroakustyczny
Rodzaj działalności / badane  cechy / metoda Dokumenty odniesienia
Odpowiedź ciśnieniowa na pobudzenie napięciowe (częstotliwość: 5 kHz ÷ 500 kHz, napięcie: 0,5 V ÷ 1 kV, ciśnienie: 3 Pa ÷ 60 kPa)
Skuteczność ciśnieniowa – z obliczeń
Procedura badawcza PB-01, wyd. 8 z dnia 04.03.2022 r.
Odpowiedź napięciowa na pobudzenie akustyczne (częstotliwość: 5 kHz ÷ 280 kHz, napięcie: 1 mV ÷ 20 V, ciśnienie: 3 Pa ÷ 300 Pa)
Skuteczność napięciowa – z obliczeń
Procedura badawcza PB-02, wyd. 8 z dnia 04.03.2022 r.

Na wyposażeniu Laboratorium znajduje się specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności statutowej oraz prowadzenie badań naukowych. Laboratorium prowadzi badania zarówno w oparciu o własny bezechowy basen pomiarowy jak i na otwartym akwenie śródlądowym nad jeziorem Wdzydze, a także bezpośrednio na jednostkach pływających zacumowanych w basenach portowych lub w trakcie prób morskich.

Instytucje lub osoby indywidualne (w tym absolwenci kierunków związanych z metrologią) zainteresowane współpracą w zakresie prowadzenia badań naukowych zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Laboratorium.

Laboratorium oferuje także prowadzenie szkoleń dla instytucji oraz osób indywidualnych w wyżej przedstawionej tematyce.

Cena oraz zakres świadczonych usług są ustalane indywidualnie.