Laboratorium Badawcze Hydroakustyki | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Laboratorium Badawcze Hydroakustyki

Laboratorium Badawcze Hydroakustyki specjalizuje się w badaniach urządzeń i systemów akustyki podwodnej, w szczególności:

  • przetworników hydroakustycznych,
  • systemów sonarowych pasywnych i aktywnych,
  • podwodnych systemów telemetrycznych,
  • podwodnych systemów monitoringu portów, stoczni, zapór rzecznych i innych budowli hydrotechnicznych,
  • systemów komunikacji podwodnej.

Badania przetworników hydroakustycznych polegające na pomiarze:
 - odpowiedzi ciśnieniowej na pobudzenie napięciowe (Transmitting Voltage Response - TVR)
 - odpowiedzi napięciowej na pobudzenie akustyczne (Pressure Sensitivity - PS)
 objęte są akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium wykonuje badania akredytowane według własnych procedur badawczych opracowanych w oparciu o normę PN-EN 60565:2007. Szczegółowe zakresy pomiarowe określono w zakresie akredytacji Nr AB 1606.

Przedmiot badań/wyrób - Przetwornik hydroakustyczny
Rodzaj działalności/badane  cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Odpowiedź ciśnieniowa na pobudzenie napięciowe (częstotliwość: 5 kHz ÷ 500 kHz, napięcie: 0,5 V ÷ 1 kV, ciśnienie: 3 Pa ÷ 60 kPa)
Skuteczność ciśnieniowa – z obliczeń
Procedura badawcza PB-01, wyd. 7 z dnia 05.12.2019 r.
Odpowiedź napięciowa na pobudzenie akustyczne (częstotliwość: 5 kHz ÷ 280 kHz, napięcie: 1 mV ÷ 20 V, ciśnienie: 3 Pa ÷ 300 Pa)
Skuteczność napięciowa – z obliczeń
Procedura badawcza PB-02, wyd. 7 z dnia 05.12.2019 r.

Na wyposażeniu Laboratorium znajduje się specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności statutowej oraz prowadzenie badań naukowych. Laboratorium prowadzi badania zarówno w oparciu o własny bezechowy basen pomiarowy jak i na otwartym akwenie śródlądowym nad jeziorem Wdzydze, a także bezpośrednio na jednostkach pływających zacumowanych w basenach portowych lub w trakcie prób morskich.

Instytucje lub osoby indywidualne (w tym absolwenci kierunków związanych z metrologią) zainteresowane współpracą w zakresie prowadzenia badań naukowych zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Laboratorium.

Laboratorium oferuje także prowadzenie szkoleń dla instytucji oraz osób indywidualnych w wyżej przedstawionej tematyce.

Cena oraz zakres świadczonych usług są ustalane indywidualnie.