Struktura organizacyjna i dane kontaktowe | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Struktura organizacyjna i dane kontaktowe

Laboratorium Badawcze Hydroakustyki wchodzi w skład Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI), Politechniki Gdańskiej (PG). Laboratorium podlega władzy Rektora PG oraz Dziekana Wydziału ETI. Siedziba Laboratorium mieści się w gmachu Wydziału ETI, natomiast badania prowadzone są zazwyczaj w terenie - w miejscu działania badanych systemów lub urządzeń.

Adres:
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Laboratorium Badawcze Hydroakustyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Pokój 16 EA
tel. +48 58 347 24 23
tel./fax + 48 58 347 11 75
e-mail: lbh@eti.pg.edu.pl

Personel:

  • mgr inż. Andrzej Jedel – Kierownik Laboratorium
  • mgr inż. Aleksander Schmidt – Kierownik Techniczny
  • mgr inż. Marta Jankowska – Kierownik Jakości
  • dr inż. Waldemar Lis – specjalista metrolog
  • mgr inż. Tomasz Sidorko – specjalista metrolog