Aktualności i historia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności i historia

  • W maju 2020 Laboratorium ponownie poszerzyło zakres częstotliwości badań akredytowanych w ramach akredytacji Nr AB 1606.
  • W 2019 roku Laboratorium poszerzyło zakres częstotliwości badań akredytowanych w ramach akredytacji Nr AB 1606.
  • W grudniu 2018 roku Laboratorium pozyskało trzeci hydrofon pomiarowy wywzorcowany przez Narodowe Laboratorium Fizyczne w Wielkiej Brytanii (NPL).
  • Dnia 11 maja 2016 r. Laboratorium Badawcze Hydroakustyki uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1606.
  • W 2015 roku dwa hydrofony pomiarowe znajdujące się na wyposażeniu naszego Laboratorium zostały skalibrowane przez Narodowe Laboratorium Fizyczne w Wielkiej Brytanii (The National Physical Laboratory).
  • W dniu 1 grudnia 2012 roku Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 38/2012 na Wydziale ETI PG zostało powołane Laboratorium Badawcze Hydroakustyki.