BazyWiedzy | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

BazyWiedzy

Wykład

Celem przedmiotu jest prezentacja studentom zagadnień związanych z systematycznych i formalnym opisem dziedzin problemowych (ontologie) oraz technik związanych z semantyczną analizą danych internetowych (inicjatywa Semantic Web). Przedmiot realizowany jest na 6 semestrze w ramach strumienia „Aplikacje”.

W zakres wykładu wchodzą następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą 
 2. Metody reprezentacji wiedzy 
 3. Logika pierwszego rzędu i jej rola w reprezentacji wiedzy - przegląd i przypomnienie 
 4. Regułowe metody reprezentacji wiedzy 
 5. Wczesne metody ontologicznej reprezentacji wiedzy 
 6. Inicjatywa Semantycznego Internetu 
 7. Grafy RDF 
 8. Język OWL i jego podjęzyki 
 9. Wprowadzenie do logiki opisowej 
 10. Logika opisowa: dialekty i interpretacje 
 11. Wykorzystanie logiki opisowej w ontologiach 
 12. Inżynieria ontologii

Laboratorium

W ramach laboratoriów studenci tworzą własne ontologie, czyli sformalizowane modele świata. Poznają zasady tworzenia takich modeli oraz wysokopoziomowe zasady rozróżniania i klasyfikacji obiektów przydatne również w modelowaniu systemów informatycznych. W trakcie laboratorium prezentowane są także sposoby dostępu do otwartych danych grafowych (Open Linked Data), np. do Wikipedii (poprzez DBpedię) i przetwarzania ich z wykorzystaniem opisów ontologicznych.