Realizacja projektu informatycznego | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Realizacja projektu informatycznego

Wykład

Motto przedmiotu: „Wszystkie metodyki są dobre, lecz do różnych projektów”

Motywacje:

 • Realizując projekt powinniśmy dobierać środki do celu
 • Metodyki pozwalają uporządkować (nie skomplikować!) projekt
 • Nie ma najlepszej metodyki do wszystkiego – projekt to twórczość
 • Żadna metodyka nie jest „srebrnym pociskiem” gwarantującym sukces

Cele przedmiotu:

 • Zapoznanie się z wybranymi metodykami wytwarzania oprogramowania
 • Zrozumienie silnych i słabych stron poszczególnych metodyk
 • Nabycie umiejętności doboru metodyki i jej adaptacji do potrzeb projektu

Zakres przedmiotu:

 • Przegląd metodyk wytwarzania oprogramowania, przykłady projektów
 • Metodyki zwinne: Scrum, XP
 • Metodyki pełne: RUP
 • Dobór metodyki, równowaga zwinności i dyscypliny, łączenie praktyk
 • Praktyka w firmach programistycznych

Materiały wykładowe dostępne są w serwisie eNauczanie PG.
Klucz dostępowy zostanie wydany na pierwszych zajęciach projektu.
 

Główne zasady organizacji przedmiotu:

 • Celem przedmiotu jest poznanie głównych współczesnych metodyk wytwarzania oprogramowania i nabycie umiejętności realizacji projektu zgodnie z pasującą, odpowiednio zaadaptowaną metodyką, a także łączenie elementów różnych metodyk w spójny proces organizacji pracy.
 • Na wykładzie w omówieniu slajdów przekazywane są zasady, reguły, przyczyny, skutki, cele, związki pozwalające zrozumieć istotę zagadnień, co jest celem przedmiotu i co podlega weryfikacji w egzaminie.
 • Slajdy to tylko materiał pomocniczy zawierający suche informacje. Samo ich przeczytanie i zapamiętanie nie dostarczy wymaganej wiedzy.
 • Proszę korzystać z aktualnych materiałów pomocniczych (slajdów) - będą zmiany względem poprzednich lat.
 • Obecność na wykładach jest obowiązkowa, choć nie musi być sprawdzana.
 • Każdy student ma prawo do tylko dwóch terminów egzaminu. Niezdanie w obu terminach powoduje opóźnienie dyplomu inżynierskiego. Proszę wziąć to pod uwagę na początku semestru i po pierwszym niezdanym egzaminie.
 • Zapraszam na konsultacje najpóźniej po pierwszym niezdanym egzaminie. 

Osoby, którym ten przedmiot się spodoba, zachęcamy do wyboru profilu Bazy danych, a potem specjalności Inżynieria systemów informacyjnych.

Projekt

Organizacja projektu:

 • Rozpoczęcie projektu po pierwszym wykładzie czyli 26.02.2019
 • Pierwsze zajęcia projektu są organizacyjne, na kolejnych 6 oceniane są kolejne zadania, niektóre mają formę warsztatową.
 • Zajęcia projektowe odbywają się w wymiarze 2 godziny co 2 tygodnie.
 • Projekt realizowany jest w zespołach 3-osobowych (oprócz zadania 2, 4 i 6 gdzie tworzone są nowe zespoły).
 • Polega na wykonaniu sześciu zadań z obszaru organizacji i realizacji projektu dla wybranego wcześniej lub zadanego projektu informatycznego. Większość zadań realizowanych jest z użyciem dedykowanych narzędzi.
 • Zaleca się, żeby wybrać sobie swój projekt inżynierski do realizacji zadań na RPI i pracować w zespołach inżynierskich. Jeżeli zespół projektu inżynierskiego liczy 4 osoby, to mogą oczywiście stanowić jeden zespół również na projekcie z RPI. Jeżeli zespół projektu inżynierskiego liczy 2 osoby, to mogą pracować w 2 osoby na RPI pod warunkiem, że na danym terminie zajęć nie będzie więcej niż 9 zespołów.
 • Wynikiem zadań 1, 3 i 5 jest raport w edytorze tekstów przesłany do systemu eNauczanie przed zajęciami oraz prezentacja podczas zajęć prac wykonanych w narzędziu.
 • Omówienie wszystkich zadań i ich zaliczenie odbywa się na zajęciach - terminy dla poszczególnych zadań podano poniżej. Podczas zaliczenia zadania wymagana jest obecność całego zespołu.
 • Zadanie 2, 4 i 6 realizowane jest w całości na zajęciach w formie warsztatowej. Nie ma z niego raportu.
 • Każde zadanie jest punktowane w skali od 0 do 10 punktów. Kara za spóźnienie wynosi 2 punkty za tydzień.
 • Do zaliczenia projektu nie jest wymagane zaliczenie każdego zadania, a jedynie osiągnięcie sumy 31 punktów (wliczając w to kary za spóźnienia).
 • Oddanie niesamodzielnej pracy (plagiat) skutkuje niezaliczeniem projektu.
 • Proszę korzystać z aktualnych instrukcji z serwisu eNauczanie - nastąpiły zmiany zadań i ich zakresu względem poprzednich lat!


Zadania projektu:

 1. Organizacja i infrastruktura projektu
 2. Scrum: Wprowadzenie do zwinności i Scruma (warsztat)
 3. Scrum: Backlog produktu i sprintu 1
 4. RUP: Wprowadzenie do metodyki - gra symulacyjna (warsztat)
 5. RUP: Ogólny plan projektu
 6. Dobór i adaptacja metodyki (warsztat)

Zapisy na zajęcia:

 • Zapisy na dany termin odbywają się osobiście na pierwszych zajęciach
 • Można zapisywać się na dowolny termin, obowiązuje jednak limit 9 zespołów (27 osób) na termin oraz preferencje dla studentów mających przypisany dany termin w planie zajęć.

Instrukcje i materiały do projektu dostępne są w serwisie eNauczanie.
Klucz dostępowy zostanie wydany na pierwszych zajęciach projektu.