Społeczne aspekty informatyki | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Społeczne aspekty informatyki

Wykład

Celem przedmiotu jest podniesienie świadomości studentów w zakresie społecznych i etycznych skutków rozwoju technologii informacyjnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z psychologicznymi zjawiskami w projektach informatycznych. Przedmiot składa się z trzech grup tematycznych:

 • Etyczne aspekty informatyki, odpowiedzialność zawodowa, szanse i zagrożenia związane z zastosowaniami technologii informacyjnych
 • Psychologia dla informatyka
 • Zagadnienia na pograniczu informatyki i innych dyscyplin (psychologia, socjologia, prawo).

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie, aspekty etyczne i społeczne w informatyce
 2. Odpowiedzialność zawodowa i etyczna informatyków
 3. Etyka w projekcie informatycznym
 4. Kodeks etyki i profesjonalnego postępowania ACM/IEEE
 5. Metody i narzędzia do oceny etycznej
 6. Aspekty prawne: własność intelektualna, licencje, umowy IT
 7. Wpływ prawa na systemy informatyczne
 8. Psychologiczne podstawy komunikacji
 9. Zasady prezentacji i przekazywania informacji
 10. Zasady pracy zespołowej
 11. Zjawiska społeczne w Internecie
 12. "Czynnik ludzki" w projekcie informatycznym
 13. Podstawy badań interdyscyplinarnych
 14. People CMM

Projekt

Projekt obejmuje:

 1. Warsztaty z analizy etycznej
 2. Warsztaty psychologiczne
 3. Przygotowanie oraz prezentację referatu na temat związany z wzajemnych wpływem zastosowań technologii informacyjnych oraz zjawisk społecznych