Inauguracja studiów II stopnia i drugiej edycji Projektów Badawczych | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-02-21

Inauguracja studiów II stopnia i drugiej edycji Projektów Badawczych

badawczy

23.02.2022 w Audytorium 1NE odbyła się inauguracja studiów II stopnia na Wydziale ETI PG. Dziekan WETI prof. Jacek Stefański, inaugurując Nowy Rok Akademicki, zachęcał studentów do uczestnictwa nie tylko w obowiązkowych zajęciach, ale również w pracach kół naukowych oraz namawiał do aktywności
w innych studenckich działaniach pozanaukowych.

Pełnomocnik Dziekana ds. projektów badawczych, prof. Krzysztof Nowicki, dokonując podsumowania I edycji studenckich Projektów Badawczych pokreślił, że zostało zrealizowanych ponad 70 projektów, z tego kilkanaście na niezwykle wysokim poziomie. Jury powołane przez Dziekana, w skład którego wchodzili wszyscy koordynatorzy katedralni i dziekani oraz Komisja Konkursowa IHS Markit na "Najlepszy projekt z dziedziny sztucznej inteligencji", miały niezwykle trudne zadanie oceny i wytypowania najlepszych projektów.

Ostatecznie zdecydowano się przyznać trzy nagrody i cztery wyróżnienia Dziekana oraz dwie nagrody IHS Markit.

Nagrody Dziekana WETI

1. 9@KSSR'2021 Realizacja prototypu systemu radiolokalizacyjnego WBAN z zastosowaniem głębokiego uczenia           

kierownik: Sebastian Urwan

członkowie grupy: Dominika Wysocka, Alicja Pietrzak

opiekun: dr inż. Krzysztof Cwalina    

2. 30@KSMM'2021 AI TECH Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego do wykrywania raka w płynnej biopsji

kierownik: Franciszek Górski

członkowie grupy: Piotr Juszczyk, Sebastian Lewalski

opiekun: mgr inż. Sebastian Cygert  

3. 13@KIBI'2021 AI TECH Wspomaganie bezpieczeństwa osób i inteligencji auta z wykorzystaniem automatycznej detekcji pieszych w sekwencjach obrazów termicznych     

kierownik: Aleksandra Górska

członkowie grupy: Iga Namiotko , Martyna Włoszczyńska, Aleksandra Górska, Aleksandra Wędołowska, Patrycja Guzal

Opiekun: dr hab. inż. Jacek Rumiński prof. PG        

Wyróżnienia Dziekana WETI

5@KSME'2021 Szybkie automatyczne projektowanie anten planarnych z wykorzystaniem algorytmów optymalizacji           

kierownik: Michał Czyż

członkowie grupy:  Kacper Błaszkowski

opiekun: dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz prof. PG  

13@KSSR'2021 System lokalizacji wewnątrzbudynkowej wspomagający poruszanie się osób niewidomychkierownik: Michał Wysocki

członkowie zespołu: Marta Trzaska, Robert Nicpoń

opiekun: dr inż. Agnieszka Czapiewska        

1@KSON'2021 Mała nawodna jednostka bezzałogowa (mUSV) zdolna do samodzielnego przebycia zaplanowanej trasy   

kierownik: Cezary Sobczak

członkowie grupy: Mikołaj Dyrka,  Michał Niemc, Patryk Monarcha, Marek Kasiewicz

opiekun: dr hab. inż. Henryk Lasota prof. PG          

5@KAMS'2021 Badanie właściwości entropii w układach splątanych       

kierownik: Jan Horodecki

opiekun: dr inż. Piotr Mironowicz    

Nagrody IHS Markit

1. 9@KSSR'2021 Realizacja prototypu systemu radiolokalizacyjnego WBAN z zastosowaniem głębokiego uczenia           

kierownik: Sebastian Urwan

członkowie grupy: Dominika Wysocka, Alicja Pietrzak

opiekun: dr inż. Krzysztof Cwalina    

2. 2@KIBI'2021 AI TECH Analiza obrazów w podczerwieni i segmentacja elementów charakterystycznych twarzy na termogramach z wykorzystaniem SI na potrzeby prewencji COVID-19

kierownik: Piotr Filipowicz

członkowie grupy:  Kinga Słomińska, Mateusz Kowalewski

opiekun: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek prof. PG  

Podczas Inauguracji  na Wydziale ETI odbyła się prezentacja nagrodzonych projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu projekt badawczy.

Przebieg uroczystości oraz prezentacje projektów można obejrzeć:

https://cloud.kti.gda.pl/index.php/s/SWqyc79KdrtTyYO

482 wyświetleń