Laboratoria badawcze KIO | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Laboratoria badawcze KIO

W strukturze Katedry funkcjonują trzy laboratoria o charakterze badawczym:

  • Laboratorium Zaawansowanej Analizy Danych – laboratorium dydaktyczno-badawcze, sfinansowane przez firmę Intel, składające się z 5 wysoko wydajnych serwerów tworzących klaster obliczeniowy o 192 węzłach, na którym posadowione jest oprogramowanie Trusted Analytics Platform przeznaczone do analiz danych wielkoskalowych (big data).
  • Laboratorium Innowacyjnych Zastosowań Informatyki – laboratorium badawcze KIO w sali EA 01 powstało w roku 2012 na bazie środków z funduszu rozwoju katedr Dziekana ETI. Służy ono celom badawczym i stanowi platformę, poprzez którą demonstrowane są wyniki projektów badawczych realizowanych w Katedrze.
  • Laboratorium Chmury Obliczeniowej NOR-STA - laboratorium badawcze w sali EA 623, w którym rozwijane jest oprogramowanie NOR-STA wspomagające wdrażanie standardów oraz ocenę wiarygodności systemów oferowane komercyjnie przez spółkę spin-off Argevide Sp. z o.o.