Zespoły badawcze | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zespoły badawcze

Information Assurance Group

Information Assurance Group to zespół badawczy kierowany przez prof. Janusza Górskiego zajmujący się zagadnieniami bezpieczeństwa oraz ryzyka związanego z zastosowaniami technologii informacyjnych.

Celem tej grupy jest opracowanie nowych metod służących zwiększaniu wiarygodności systemów informatycznych. Grupa rozwija metodykę Trust-IT służącą analizie i uzasadnianiu zaufania do systemów i infrastruktur IT oraz narzędzia wspomagające zastosowanie tej metodyki. Głównym produktem grupy jest platforma NOR-STA – narzędzie wspomagające budowę argumentacji wiarygodności. Prowadzone są również badania w zakresie bardziej szczegółowych metod, ukierunkowanych na specyficzne zagadnienia dotyczące: zarządzania ryzykiem, analizy przyczyn defektów, wspomagania ochrony prywatności w systemach agentowych i w aplikacjach internetowych, analizy zabezpieczeń systemów IT, bezpieczeństwa robotów mobilnych czy wykrywania defektów w dokumentacji oprogramowania poprzez zastosowanie inspekcji.

Knowledge Management Group

Knowledge Management Group to zespół badawczy kierowany przez prof. Krzysztofa Goczyłę zajmujący się tematyką zarządzania wiedzą.

Działalność badawcza tej grupy ukierunkowana jest na opracowywanie nowych metod służących do efektywnego zarządzania informacją i wiedzą. Priorytetem grupy jest to, aby metody i wspomagające je narzędzia były przydatne w zarządzaniu dużymi wolumenami danych znajdującymi się w sieci WWW. Praca grupy koncentruje się wokół ontologicznych metod reprezentacji wiedzy, będących zasadniczym elementem tzw. inicjatywy Semantic Web. Głównym produktem grupy jest system wnioskujący KaSeA, przeznaczony do zarządzania dużymi bazami wiedzy zgodnymi z Semantic Web. System ten wykorzystuje nową metodę wnioskowania z ontologii opartych na logice opisowej zwaną podejściem kartograficznym.

Emotions in HCI Research Group (emoRG)

Grupa badawcza emoRG zajmuje się badaniami z zakresu informatyki afektywnej (ang. affective computing). Określenie to zostało zaproponowane w 1995 roku przez pioniera tych badań Rosalind Picard, jako określenie informatyki, która bierze pod uwagę i wpływa na ludzkie emocje. Grupa badawcza emoRG składa się z badaczy pochodzących z dwóch katedr: Katedry Inżynierii Oprogramowania i Katedry Inteligentnych Systemów Interaktywnych.

Celem grupy badawczej emoRG jest rozwój metod i narzędzi informatyki afektywnej, w szczególności dla:

  • rozpoznawania i reprezentacji stanów emocjonalnych użytkowników komputerów,
  • analizy i interpretacji stanów emocjonalnych,
  • interwencji afektywnych i sterowania opartego o postrzeganie emocji,
  • symulacji emocji dla botów i robotów.