70-lecie Technikum Łączności | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-14

70-lecie Technikum Łączności

Medal

Z okazji jubileuszu 70-lecia Technikum Łączności w Gdańsku, 11.09.2021 odbyły się uroczystości, podczas których Wydział ETI na ręce dziekana prof. Jacka Stefańskiego otrzymał medal pamiątkowy za szczególne zaangażowanie w rozwój Technikum Łączności, za współtworzenie wizji nowoczesnej szkoły technicznej, za determinację w dążeniu do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego oraz za owocną współpracę w przygotowaniu młodego człowieka do wyzwań współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata.

Medale indywidualne przyjaciół szkoły i dyplomy otrzymali również profesorowie Stanisław Szczepański i Józef Woźniak.  Prof. A. Czyżewski został uhonorowany dyplomem i statuetką Re Non Verbis ("Czynem a nie słowami") za wieloletnie wspomaganie rozwoju technikum.

248 wyświetleń