Niestacjonarne I stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Niestacjonarne I stopnia

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:  październik 2021 r.

Plan zajęć dostępny jest na Mojapg po 26.09.2021 r.

Po 20 września na koncie na mojapg pojawi się ślubowanie i umowa o warunkach pobierania opłat do zaakceptowania (instrukcja).

Jeśli nie zaakceptowałeś, nie otrzymasz ELS i zaświadczeń po 1 października!

Najpóźniej do dnia 15.10.2021 r. należy zaakceptować na mojapg. Osoby, które nie zaakceptują ślubowania do tego dnia zostaną skreślone z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

  • ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka)

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ELS → (instrukcja)

W celu złożenia wniosku o wydanie ELS prosimy o zalogowanie się na stronie https://moja.pg.edu.pl/ (login@student.pg.edu.pl).

Jeśli zamówisz ELS w  terminie do 20 sierpnia 2021 r. będzie ona gotowa do odbioru  po 1 października.
Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury.
Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.
Terminy odbioru legitymacji zostaną podane w drugiej połowie września
Przy odbiorze ELS należy okazać dokument tożsamości.
 
Jeśli zgubiłeś ELS, zniszczyłeś ją lub została skradziona prześlij e-mailem wypełniony i podpisany skan oświadczenia o utracie ELS oraz wystąp o duplikat ELS.