Ważne | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Ważne

Po 27 września na koncie na mojapg pojawi się ślubowanie i umowa o warunkach pobierania opłat do zaakceptowania (instrukcja).

Jeśli nie zaakceptowałeś, nie otrzymasz ELS i zaświadczeń po 1 października!

Najpóźniej do dnia 15.10.2021 r. należy zaakceptować na mojapg. Osoby, które nie zaakceptują ślubowania do tego dnia zostaną skreślone z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 rozpoczynają się 1.10 i będą odbywać się w trybie hybrydowym