Po 25 września na koncie na MojaPG pojawi się ślubowanie i umowa o warunkach pobierania opłat do zaakceptowania

Jeśli ich nie zaakceptowałeś, nie otrzymasz ELS i zaświadczeń po 1 października!

Należy je zatwierdzić na MojaPG najpóźniej do dnia 15.10.2023 r. Osoby, które nie zrobią tego w wymaganym terminie zostaną skreślone z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.