Ważne | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Ważne

Po 25 września na koncie na mojapg pojawi się ślubowanie i umowa o warunkach pobierania opłat do zaakceptowania (instrukcja).

Jeśli ich nie zaakceptowałeś, nie otrzymasz ELS i zaświadczeń po 1 października!

Należy je zatwierdzić na mojapg najpóźniej do dnia 15.10.2023 r. Osoby, które nie zrobią tego w wymaganym terminie zostaną skreślone z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

Zajęcia w semestrze zimowym 2023/2024 rozpoczynają się 2.10 i będą odbywać się w trybie stacjonarnym.