Stacjonarne I stopnia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Stacjonarne I stopnia

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW
- SEM. ZIMOWY 2021/22

Rozpoczęcie zajęć 1.10.2021 r

Godziny przyjęć dziekanatu

Opiekunowie I roku

Automatyka, cybernetyka i robotyka

dr inż. Piotr Kaczmarek
piotr.kaczmarek@pg.edu.pl

Elektronika i telekomunikacja

dr inż. Arkadiusz Szewczyk
arkadiusz.szewczyk@pg.edu.pl

Informatyka

dr inż. Krzysztof Manuszewski
manus@pg.edu.pl

Inżynieria biomedyczna

mgr inż. Kamil Osiński
 

Inżynieria danych

dr inż. Wojciech Waloszek
wojwalos@pg.edu.pl