Godziny przyjęć dziekanatu

Opiekunowie I roku

Automatyka, cybernetyka i robotyka

dr inż. Piotr Kaczmarek
piotr.kaczmarek@pg.edu.pl

Elektronika i telekomunikacja

dr inż. Arkadiusz Szewczyk
arkadiusz.szewczyk@pg.edu.pl

Informatyka

dr inż. Krzysztof Manuszewski
manus@pg.edu.pl

Inżynieria biomedyczna

mgr inż. Kamil Osiński

kamil.osinski@pg.edu.pl

Inżynieria danych

dr inż. Wojciech Waloszek
wojwalos@pg.edu.pl