Legitymacja studencka | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Legitymacja studencka

  • ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka)

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ELS → (instrukcja)

W celu złożenia wniosku o wydanie ELS prosimy o zalogowanie się na stronie https://moja.pg.edu.pl/ (login@student.pg.edu.pl).

Jeśli zamówisz ELS w  terminie do 20 sierpnia 2021 r. będzie ona gotowa do odbioru  po 1 października.
Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury.
Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.
Terminy odbioru legitymacji zostaną podane w drugiej połowie września
Przy odbiorze ELS należy okazać dokument tożsamości.
 
Jeśli zgubiłeś ELS, zniszczyłeś ją lub została skradziona prześlij e-mailem wypełniony i podpisany skan oświadczenia o utracie ELS oraz wystąp o duplikat ELS.