• ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka)

W celu złożenia wniosku o wydanie ELS prosimy o zalogowanie się na stronie: MojaPG  (login@student.pg.edu.pl).

Jeśli zamówisz ELS w terminie do 18 sierpnia 2024 r. będzie ona gotowa do odbioru po 1 października.
Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury.
Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.
Terminy odbioru legitymacji zostaną podane w drugiej połowie września.
Przy odbiorze ELS należy okazać dokument tożsamości - dowód osobisty (cudzoziemcy - paszport).
 
Jeśli zgubiłeś ELS, zniszczyłeś ją lub została skradziona prześlij e-mailem (do osoby odpowiedzialnej za dany kierunek studiów) wypełniony i podpisany skan oświadczenia o utracie ELS oraz wystąp o duplikat ELS.