Zaświadczenia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zaświadczenia

Wnioski o zaświadczenia można składać na stronie https://mojapg.edu.pl

Zaświadczenia odbierzesz w Dziekanacie u osoby odpowiedzialnej za dany kierunek studiów z wyjątkiem Zaświadczeń o pobieraniu/ niepobieraniu stypendium oraz zaświadczenia do kredytu studenckiego, które odbierzesz w pok. 145.
 
Zaświadczenia można odebrać osobiście po okazaniu ELS lub innego dokumentu tożsamości po wcześniejszym umówieniu się.
 
Jeśli chcesz, żeby zaświadczenie wysłać pocztą tradycyjną lub chcesz otrzymać skan zaświadczenia na maila (wysyłamy tylko na pocztę uczelnianą) zaznacz to w polu "Informacje dodatkowe" podczas składania wniosku!
 

Rodzaje zaświadczeń:

  • Zaświadczenie o przyjęciu na studia potwierdzające zakwalifikowanie na studia (do 1 października!)
  • Zaświadczenie ogólne o statusie studenta, dla pracodawcy, do akademików (po 1 października!)
  • Zaświadczenie ZUS i KRUS również do Karty Dużej Rodziny (z przewidywaną datą zakończenia studiów)
  • Zaświadczenie do urzędu skarbowego potwierdza tylko, że było się studentem w poprzednim roku kalendarzowym
  • Zaświadczenie o stanie odbytych studiów to zaświadczenie dla byłych studentów, a nie obecnych

Potrzebujesz inne nietypowe zaświadczenie, masz formularz, który musi wypełnić uczelnia. Zapraszamy do Dziekanatu.

WAŻNE !!!

Z uwagi na to, że niektóre zaświadczenia/ druki podpisywane są przez Dziekana, prosimy o składanie wniosków/ druków z wyprzedzeniem.