Zaświadczenia | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zaświadczenia

Wnioski o zaświadczenia można składać na stronie MojaPG

Zaświadczenia odbierzesz w Dziekanacie u osoby odpowiedzialnej za dany kierunek studiów z wyjątkiem Zaświadczeń o pobieraniu/ niepobieraniu stypendium oraz zaświadczenia do kredytu studenckiego, które otrzymasz w pok. 145.
 
Zaświadczenia można odebrać osobiście po okazaniu ELS lub innego dokumentu tożsamości po wcześniejszym umówieniu się.
 
Jeśli chcesz, żeby zaświadczenie wysłać pocztą tradycyjną lub chcesz otrzymać skan zaświadczenia na maila (wysyłamy tylko na pocztę uczelnianą) zaznacz to w polu "Informacje dodatkowe" podczas składania wniosku!
 

Rodzaje zaświadczeń:

  • Zaświadczenie o przyjęciu na studia potwierdzające zakwalifikowanie na studia (jedyne, które można dostać w okresie między ogłoszeniem wyników rekrutacji a końcem września !!!)
  • Zaświadczenie ogólne o statusie studenta, dla pracodawcy, do akademików (po 1 października !!!)
  • Zaświadczenie ZUS i KRUS również do Karty Dużej Rodziny (z przewidywaną datą zakończenia studiów)
  • Zaświadczenie do urzędu skarbowego potwierdza tylko, że było się studentem w poprzednim roku kalendarzowym
  • Zaświadczenie o stanie odbytych studiów to zaświadczenie dla byłych studentów, a nie obecnych
  • Zaświadczenie do celów legalizacji pobytu -wizy dla cudzoziemców

Potrzebujesz inne nietypowe zaświadczenie - składając wniosek wpisz komentarz w "informacjach dodatkowych". Masz formularz, który musi wypełnić uczelnia - prześlij go mailem i podaj w jaki sposób chcesz go odebrać (osobiście, wysłany na studenckiego maila czy tradycyjną pocztą na wskazany adres).

WAŻNE !!!

Z uwagi na to, że niektóre zaświadczenia/ druki podpisywane są przez Dziekana, prosimy o składanie wniosków/ druków z wyprzedzeniem.