Konsultacje | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Konsultacje

Konsultacje pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej:

1

prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński

link do konsultacji

2

dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

link do konsultacji

3

prof. dr hab. inż. Jasiński Piotr

link do konsultacji

4

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

link do konsultacji

5

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

link do konsultacji

6

dr hab. inż. Sebastian Molin

link do konsultacji

7

dr hab. Marcin Gruszecki

link do konsultacji

8

dr  inż. Adam Bujnowski

link do konsultacji

9

dr inż. Karolina Cysewska

link do konsultacji

10

dr inż. Grzegorz Jasiński

link do konsultacji

11

dr inż. Paweł Kalinowski

link do konsultacji

12

dr inż. Tomasz Kocejko

link do konsultacji

13

dr inż. Magdalena Mazur-Milecka

link do konsultacji

14

dr inż. Artur Poliński

link do konsultacji

15

dr inż. Anna Węsierska

link do konsultacji

16

dr Tomasz Neumann

link do konsultacji

17

mgr inż. Magdalena Madej

link do konsultacji

18

mgr inż. Natalia Kowalczyk

link do konsultacji

19 mgr inż. Natalia Szarwińska link do konsultacji
20 mgr Krystian Zieliński link do konsultacji

21

mgr inż. Kamil Osiński

link do konsultacji