NMIO-BDN | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-BDN

Bazy danych

Liczba godzin:  14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)

Zrozumienie najważniejszych zagadnień konstrukcji baz danych w odniesieniu do procesów analizy i projektowania systemów informatycznych prowadzonych metodą obiektową. Nabycie podstawowych umiejętności praktycznych w tych zagadnieniach.

Treść wykładów

- Pojęcia podstawowe: baza danych, system baz danych. Rola baz danych w projektowaniu systemów informatycznych.
- Podstawowe cechy baz danych: trwałość, niezawodność, efektywność, spójność, bezpieczeństwo.
- Modelowanie relacyjne.
- Systemy relacyjnych baz danych i język SQL.
- Wyzwalacze
- Ogólne zasady poprawnej konstrukcji relacyjnych baz danych.
- Problemy obsługi współbieżności
- Problemy zachowania integralności w bazach danych. Przetwarzanie transakcyjne
- Powiązanie modelu obiektowego z modelem relacyjnym.

Treść ćwiczeń

Podczas laboratorium uczestnicy kursu wykonują kilka zadań w środowisku systemu Oracle 19c. Ćwiczenia te dotyczą przykładu z kursy "Analiza i modelowanie obiektowe", realizowanego zgodnie z modelem relacyjnym. W ramach tych zadań uczestnicy wykorzystują mechanizmy procedur składowanych, wyzwalaczy i innych technik stosowanych w nowoczesnych systemach baz danych. Wykorzystują do tego celu środowiska deweloperskie systemu Oracle.

Wymagania

Umiejętności w zakresie modelowania obiektowego, nabyte podczas kursu "Analiza i modelowanie obiektowe".

Narzędzia

Oracle 19c