NMIO-EDSI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-EDSI

Eksploracja danych w systemach informatycznych

Liczba godzin 14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. zajęć praktycznych)
Cel Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi, jak i bardziej zaawansowanymi zagadnieniami eksploracji danych.
Treść wykładów
  • Podstawowe pojęcia eksploracji danych i powiązanie z uczeniem maszynowym.
  • Eksploracja danych jako proces.
  • Eksploracyjna analiza danych i wizualizacja danych.
  • Klasyfikacja z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i reguł asocjacyjnych.
  • Segmentacja z wykorzystaniem algorytmów E-M i K-średnich.
  • Podstawy analizy tekstu: klasyfikacja i rozpoznawanie sentymentu.
Treść ćwiczeń Tematyka ćwiczeń dotyczy praktycznego stosowania poznanych metod eksploracji danych.
Narzędzia
  • RapidMiner