NMIO-SKW | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-SKW

Systemy kontroli wersji

Liczba godzin 6 godz. (2 godz. wykładów, 4 godz. ćwiczeń)
Cel Zaznajomienie uczestników z podstawami systemu kontroli wersji Git, który jest nieodłącznym narzędziem procesu wytwarzania oprogramowania. Przedstawienie dobrych praktyk oraz różnych sposobów wykorzystania Gita w pracy zespołowej. Zapoznanie z oprogramowaniem wspomagającym pracę z systemem kontroli wersji oraz poznanie najczęściej wykorzystywanych platform (GitHub / GitLab)
Treść wykładów
  • Ogólna zasada działania system kontroli wersji
  • Rola systemu kontroli wersji w procesie wytwarzania oprogramowania
  • Omówienie najczęściej stosowanych przez programistów praktyk pracy z Gitem
Treść ćwiczeń Słuchacze wcielą się w rolę programistów, aby zrozumieć w jaki sposób wygląda na co dzień praca z systemem kontroli wersji oraz z jakimi problemami mogą mierzyć się zespoły podczas pracy.
Narzędzia
  • Git
  • GitHub/GitLab