NMIO-WSO | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-WSO

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Liczba godzin 8 godz. (4 godz. wykładów, 4 godz. ćwiczeń)
Cel Zaznajomienie uczestników z podstawami budowy i działania systemów operacyjnych. Przedstawienie podstaw obsługi i administracji systemem Linux. Zapoznanie z programami Open Source i dostępnymi technologiami (Linux, Apache, Postgresql, Postfix, Samba). Wprowadzenie zagadnień wirtualizacji i konteneryzacji.
Treść wykładów
  • Podstawy budowy systemów operacyjnych.
  • Przedstawienie zasad i licencji Open Source.
  • Omówienie dostępnych technologii: LAMP (Linux, Apache), baz danych (MySQL, PostgreSQL, Firebird), języków programowania (PHP/Pyton, Tomcat, Boss, Geronimo).
  • Architektura systemów mobilnych.
  • Wirtualizacja i konteneryzacja.
Treść ćwiczeń Słuchacze zapoznają się z instalacją w środowisku maszyny wirtualnej i konfiguracją systemu Linux oraz serwerów Apache, PHP, PostgreSQL, Samba. Będą również mieli okazję przygotować i uruchomić kontenery z wybranymi usługami w systemie Windows.
Narzędzia
  • Linux Mint
  • Docker