Dyrektor Administracyjny Wydziału
Główny specjalista
Specjalista
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Referent techniczny