Wydziałowe Biuro Projektów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydziałowe Biuro Projektów

Politechnika Gdańska realizuje szereg programów w perspektywie strategii Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej (IDUB). Ponadto pracownicy mogą korzystać z ofert finansowania badań naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, i in.

Konkursy o finansowanie badań                Programy Uczelni Badawczej

Wydziałowe Biuro Projektów (WBP) powoływane jest do realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Wybrane zadania:

  • pomoc w znalezieniu koordynatora projektu
  • monitorowanie rejestru projektów w mojaPG
  • wsparcie procesu analiz potencjalnych zastosowań wyników projektów
  • bieżące potrzeby realizacji projektów

Kontakt do kierownika WBP

            mgr inż. Mariusz Miszewski
            pok. EA 126
            tel. wew. 22-77

            e-mail: projekty@eti.pg.edu.pl

Kontakt do asystentki WBP

            mgr Justyna Barszcz
            pok. EA 302
            tel. wew. 18-45

            e-mail: projekty@eti.pg.edu.pl

Sprawy finansowe

            mgr Danuta Hinz
            pok. EA 123
            tel. wew. 23-65

            e-mail: projekty@eti.pg.edu.pl

Zamówienia Publiczne

            mgr Bogusława Litwińska
            pok. EA 114
            tel. wew. 61-52

            e-mail: projekty@eti.pg.edu.pl

Sprzęt komputerowy i sieciowy

            mgr inż. Adam Cholewiński
            pok. EA 118
            tel. wew. 11-71

            e-mail: projekty@eti.pg.edu.pl