Sekcja zapewnia funkcjonowanie wydziału i zabezpiecza pracę w zakresie obsługi dydaktyki i utrzymania posiadanych urządzeń technicznych.

Zadania Sekcji Obsługi Technicznej:

  • administrowanie i utrzymanie powierzonych sekcji systemów i urządzeń w budynkach Wydziału,
  • zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń technicznych budynków WETI,
  • nadzór i obsługa multimedialnych urządzeń Wydziału,
  • zapewnienie kontroli stanu technicznego budynków i wyposażenia technicznego wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z przepisami,
  • prowadzenie dokumentacji budynków - Książek Obiektu Budowlanego,
  • obsługa portierni budynków,
  • przeprowadzanie przeglądów i wykonywanie drobnych prac i napraw urządzeń i systemów,
  • prowadzenie usług warsztatu mechanicznego (naprawy i remonty)
  • realizacja transportu wewnętrznego i przeprowadzek.

Kierownik Sekcji Obsługi Technicznej:
mgr inż. Dariusz Serowiec
pok. EA 65
tel. 58 347 15 82
e-mail: dariusz.serowiec@eti.pg.edu.pl
e-mail: sot@eti.pg.edu.pl

Warsztat mechaniczny:
Piotr Jastrzębowski
pok. EA 213
tel. 58 347 12 65

Pracownicy Sekcji Obsługi Technicznej:

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Gł.spec.inż.-tech.-kierownik Sekcji Obsł.Techniczn
Pracownik gospodarczy - konserwator
Referent techniczny