Zadania Sekcji Utrzymania Gmachów:

  • utrzymanie czystości i porządku na terenie wydziału - budynki WETI z bezpośrednim otoczeniem,
  • obsługa szatni,
  • nadzór i opieka nad podstawowym wyposażeniem sal dydaktycznych,
  • nadzorowanie stanu budynków WETI, raportowanie o usterkach i zauważonych nieprawidłowościach,
  • prowadzenie dokumentacji działalności sekcji,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi.

Kontakt:

lic. Karolina Głowińska
pok. EA 14
tel. kom.  453 070 010
sug@eti.pg.edu.pl

Pracownicy:

Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Kierownik Sekcji Utrzymania Gmachów
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy