Sekcja Utrzymania Gmachów | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Utrzymania Gmachów

Zadania Sekcji Utrzymania Gmachów:

  • utrzymanie czystości i porządku na terenie wydziału - budynki WETI z bezpośrednim otoczeniem,
  • obsługa szatni,
  • nadzór i opieka nad podstawowym wyposażeniem sal dydaktycznych,
  • nadzorowanie stanu budynków WETI, raportowanie o usterkach i zauważonych nieprawidłowościach,
  • prowadzenie dokumentacji działalności sekcji,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi.

Kontakt:

Alina Sobaszek
pok. EA 14
tel. kom.  668 13 37 06

Pracownicy:

Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Referent adm.-kier.Sekcji Utrzym.Gmachów
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy
Pracownik gospodarczy