Sekcja Informatyczno-Telekomunikacyjna | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Informatyczno-Telekomunikacyjna

Zakres działalności Sekcji Informatyczno-Telekomunikacyjnej

Sprawy rozwoju i obsługi sprzętowej bazy komputerowej Wydziału:

 • Opracowywanie i wdrażanie planów modernizacji oraz rozwoju wydziałowej sieci komputerowej.
 • Zapewnienie funkcjonowania bazy komputerowej Wydziału poprzez obsługę eksploatacyjną serwerów i urządzeń sieciowych wydziałowej sieci komputerowej, w szczególności:
  • obsługę serwerów ogólnowydziałowych służących pracownikom i studentom Wydziału, serwerów systemu zarządzania Wydziałem,
  • pomoc w obsłudze urządzeń komputerowych w jednostkach administracyjnych Wydziału oraz usuwanie awarii sprzętu komputerowego w jednostkach administracyjnych Wydziału
  • doradztwo w usuwaniu awarii sprzętu komputerowego w katedrach.

Sprawy rozwoju i utrzymywania oprogramowania dla Wydziału:

 • Opracowywanie i wdrażanie systemów antywirusowych i antyspamowych ochrony zasobów wydziałowych oraz czuwanie nad bezpieczeństwem kont pracowników i studentów wydziału
 • Administrowanie serwisem WWW Wydziału
 • Administrowanie serwisem poczty elektronicznej Wydziału
 • Organizacja i opracowanie ankiet oceny nauczycieli akademickich przez studentów
 • Opracowanie i wdrażanie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Wydziałem SETI-1 oraz administrowanie tym systemem
 • Zarządzanie bezprzewodowym dostępem do internetu z terenu Wydziału
 • Prowadzenie wydziałowego katalogu licencjonowanego oprogramowania używanego na Wydziale (nr licencji, użytkownicy, miejsce użytkowania, prawa objęte licencją) oraz prowadzenie polityki zakupów standardowego oprogramowania
 • Współpraca z Centrum Usług Informatycznych PG oraz z CI TASK w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem sieci uczelnianej i TASK
Główny specjalista informatyk
Główny specjalista informatyk
Specjalista informatyk
Kierownik Sekcji Informatyczno-Telekomunikacyjnej
Technik administrator systemów informatycznych