NMIO-AMO | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-AMO

Analiza i modelowanie obiektowe

Liczba godzin:  14 godz. (4 godz. wykładów, 10 godz. ćwiczeń)

Zaznajomienie uczestników z analizą i modelowaniem obiektowym realizowanym zgodnie z metodyką Rational Unified Process z wykorzystaniem języka UML (Unified Modeling Language).

Treść wykładów

- rola modelowania w wytwarzaniu systemów informatycznych.

- podejście obiektowe - podstawowe koncepcje, obiekty, klasy, dziedziczenie, polimorfizm, abstrakcja, ukrycie informacji.

- język UML - przegląd.

- model funkcjonalny - przypadki użycia.

- model klas - klasy, obiekty, atrybuty, operacje, związki, agregacja, uogólnienie/uszczegółowienie, interfejsy.

- madel dynamiczny - zdarzenia, scenariusze, stany, zagnieżdżanie i współbieżność stanów.

Treść ćwiczeń

Zajęcia praktyczne polegają na wykorzystaniu wiedzy z wykładu do samodzielnego przygotowania modeli obiektowych (funkcjonalnych, klas i dynamicznych). Pierwsza część zajęć ma charakter warsztatów, podczas których uczestnicy kursu poznają w ramach kolejnych zadań różne aspekty modelowania obiektowego. Druga część realizowana jest w laboratorium, gdzie uczestnicy mają do dyspozycji narzędzie Enterprise Architect i rozpoczęte modele opisujące prosty system informatyczny, które należy rozbudować i uzupełnić.