NMIO-IOP | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-IOP

Inżynieria oprogramowania

Liczba godzin:   14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę inżynierii oprogramowania i przekazanie podstawowego zakresu wiadomości, na którym bazują kolejne, bardziej specjalistyczne moduły. W ramach wykładu  wykonywany jest przegląd obszarów działania występujących w  procesach wytwarzania oprogramowania. Omawiane są również różne sposoby organizacji tych działań w ramach projektu informatycznego (modele wytwarzania oprogramowania) oraz metodyki (zdyscyplinowane i zwinne).  

Treść wykładów

-  podstawowe pojęcia i narzędzia inżynierii oprogramowania

-  specyfika oprogramowania - podobieństwa i różnice względem innych dyscyplin inżynierskich

-  problemy przemysłowego wytwarzania oprogramowania

-  przegląd głównych obszarów inżynierii oprogramowania (planowanie, analiza, projekt, implementacja, testowanie, wdrażanie, utrzymanie)

-  modele wytwarzania oprogramowania (klasyczny, V, prototypowy, spiralny, przyrostowy, przyrostowo-ewolucyjny, inne modele uzupełniające)

-  metodyki i procesy programowe

-  podział metodyk na zdyscyplinowane i zwinne

-  konfiguracja procesu wytwarzania oprogramowania

-  integracja różnych podejść w procesie wytwórczym

Treść ćwiczeń

Celem pierwszego ćwiczenia jest nabycie umiejętności doboru procesu wytwarzania oprogramowania w zależności od typów projektów. Słuchacze poddają analizie otrzymane przypadki projektowe i dokonują wyboru optymalnego dla danego przypadku cyklu wytwórczego oraz określają kluczowe techniki inżynierii oprogramowania. Następnie opisują poszczególne etapy procesu wytwórczego (cele, produkty, zadania, kryteria akceptacji). Celem drugiego ćwiczenia jest nabycie umiejętności opisu procesu wytwórczego za pomocą standardu OMG Software and Systems Process Engineering Metamodel z użyciem odpowiednich narzędzi.

Narzędzia

Eclipse Process Framework Composer