NMIO-IWM | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-IWM

Inżynieria wymagań

Liczba godzin:   14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)

Celem przedmiotu jest zrozumienie potrzeby systematycznego podejścia do pozyskiwania, analizy, specyfikowania, walidacji i zarządzania wymaganiami oraz zaznajomienie się ze związaną z tym bazą pojęciową oraz technikami stosowanymi w poszczególnych obszarach.

Treść wykładów

- specyfika oprogramowania - konfiguracja klient-wykonawca

- motywacja - sukces projektu, zagrożenia, znaczenie inżynierii wymagań

- pojęcia wymagania, udziałowca i punktu widzenia

- kategorie wymagań: cele biznesowe, wymagania użytkowników, reguły biznesowe, wymagania funkcjonalne, wymagania pozafunkcjonalne, ograniczenia

- inżynieria wymagań a analiza biznesowa

- udziałowcy systemu - identyfikacja, analiza, różne punkty widzenia na system

- zakres analizowanego problemu i zakres systemu informatycznego

- wydobywanie wymagań - zasady; aktywności; problemy; techniki i ich dobór

- analiza wymagań – uporządkowanie, ocena, identyfikacja luk, sprzeczności i nieścisłości, priorytetyzacja

- specyfikowanie wymagań – dokument Specyfikacji Wymagań Systemowych, techniki specyfikowania wymagań funkcjonalnych, mierzalność wymagań pozafunkcjonalnych i ich specyfikowanie

- walidacja wymagań – znaczenie, czynności, wybrane techniki

- zarządzanie wymaganiami – zmiany, zarządzanie zmianą, śladowość

Treść ćwiczeń

Tematyka ćwiczeń obejmuje: praktyczne zapoznanie się z metodą identyfikacji i analizy udziałowców oraz doboru technik wydobywania wymagań; analizę wymagań na podstawie zapisów wywiadów z udziałowcami; specyfikowanie wymagań spełniających kryteria mierzalności i jednoznaczności. Dodatkowo, w ramach ćwiczeń w laboratorium ma miejsce praktyczne zapoznanie się z narzędziami informatycznymi do zarządzania wymaganiami.

Narzędzia

Enterprise Architect, Rational Requisite Pro