NMIO-PTN | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-PTN

Przetwarzanie typu NoSQL

Liczba godzin:  14 godz. laboratoriów

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z innym niż relacyjnym paradygmatem bazodanowym, ukierunkowanym na przetwarzanie dużych danych w środowiskach rozproszonych.

Treść wykładów

Zajęcia odbywają się w sali laboratoryjnej w trybie mieszanym wg cyklu: wprowadzenie, ćwiczenie

Treść ćwiczeń

1. Baza typu NoSQL – co to takiego?

    a. Podstawowe cechy i rodzaje baz NoSQL.

    b. Różnice pomiędzy bazami NoSQL a bazami relacyjnymi.

    c. Obszary zastosowań baz NoSQL.

2. Dokumentowe bazy danych na przykładzie bazy MongoDB.

3. Bazy grafowe na przykładzie bazy Neo4J i języka Cypher.

4. Bazy typu <em>key-value</em> zorganizowane kolumnowo na przykładzie bazy Cassandra.

Wymagania

Umiejętności nabyte podczas kursu „Bazy danych”.

Narzędzia

MongoDB, Neo4J, Cassandra