NMIO-RBI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-RBI

Rozwiązania typu business intelligence

Liczba godzin:   14 godz. (6 godz. wykładów, 8 godz. ćwiczeń)

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z systemami typu Business Intelligence (BI). W ramach wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące aspektów architektonicznych, projektowych i technicznych, jak również aspekty dotyczące organizacji, metodologii wytwarzania i zarządzania projektami typu BI.

Treść wykładów

- zastosowanie i architektura systemów typu Business Intelligence.

- projektowanie procesu ETL (ang. Extract, Transform, Load).

- projektowanie hurtowni danych (modelowanie wielowymiarowe, miary i wymiary, schematy logiczne i fizyczne).

- optymalizacja hurtowni danych.

- aspekty wdrożeniowe i utrzymaniowe.

- aspekty metodologiczne realizacji rozwiązań typu Business Intelligence.

Treść ćwiczeń

Celem laboratorium jest zapoznanie słuchaczy z procesem wytwarzania rozwiązań typu Business Intelligence. W ramach laboratorium słuchacze poznają praktyczne aspekty wytwarzania systemów typu BI, poczynając od procesu zbierania i analizy wymagań, poprzez analizę zapotrzebowania na dane, analizę źródeł danych oraz zaprojektowanie i zaimplementowanie hurtowni danych, a kończąc na załadowaniu hurtowni danymi i przykładowych analizach biznesowych.

Narzędzia

Microsoft SQL Server, SQL Server Data Tools, Excel