NMIO-SBAI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-SBAI

Społeczne i biznesowe aspekty informatyki

Liczba godzin:   14 godz. (5 godz. wykładów, 9 godz. warsztatów i ćwiczeń)

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień etyki zawodu informatyka, odpowiedzialności zawodowej, analiz wpływu, analiz bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami, a także rozwój umiejętności z obszaru przedsiębiorczości: kreowania produktów oraz tworzenia modeli biznesowych ich sprzedaży.

Treść wykładów

- wpływ technologii informacyjnych na społeczeństwo: zjawiska społeczne w Internecie, cyfryzacja kultury, nadużycia i przestępstwa komputerowe, zagadnienia prywatności i bezpieczeństwa

- profesjonalizm w inżynierii oprogramowania, kodeks etyczny ACM/IEEE

- metoda SoDIS analizy wpływu systemu informatycznego na społeczeństwo

- zagadnienia bezpieczeństwa i konsekwencji awarii systemów informatycznych

- analiza wiarygodności i zgodności z regulacjami poprzez argumentacje

- Design Thinking i prototypowanie - wprowadzenie do warsztatu: myślenie projektowe, projektowanie, prototypowanie, ocena prototypów

- modele biznesowe produktów i usług - wprowadzenie do warsztatu: elementy modelu propozycji wartości, elementy modelu biznesowego

Treść ćwiczeń

- analiza wpływu wybranego typu systemu informatycznego na społeczeństwo metodą SoDIS - warsztat

- analiza zgodności z regulacjami wybranego systemu informatycznego - ćwiczenie

- Design Thinking i prototypowanie - kreowanie, prototypowanie i ocena wybranego produktu - warsztat

- modele biznesowe produktów i usług - opracowanie modelu propozycji wartości i modelu biznesowego wybranego produktu lub usługi – warsztat

Narzędzia

Narzędzia papierowe: Business Model Canvas, kwestionariusz SoDIS